Back

Axxell söker lärare inom lantbruksbranschen till Brusaby

Axxell söker lärare inom lantbruksbranschen till Brusaby

Axxell söker lärare inom lantbruksbranschen till Brusaby

Axxell söker lärare inom lantbruksbranschen till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer. Vi lediganslår nu följande befattning att sökas vid vår naturbruksenhet Brusaby på Kimitoön:

Inom ramen för grundexamen inom lantbruksbranschen söker vi en  

Lärare inom lantbruksbranschen

Arbetet inleds den 1.8.2020 och fortgår tillsvidare. Vi uppskattar ett fördjupat kunnande inom maskin och teknik.

Omfattning: minst 80%

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.  

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 eller epost tomas.bjorkroth@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 12.6.2020 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi, skriv lantlärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.


News