Back

Axxell söker lärare till lokalvårdarutbildningen till Pargas

Axxell söker lärare till lokalvårdarutbildningen till Pargas

Axxell söker lärare till lokalvårdarutbildningen till Pargas

Axxell söker lärare till lokalvårdarutbildningen till Pargas

På Vapparvägen i Pargas ordnas yrkesutbildning för både ungdomar och vuxna. Enhetens mångsidighet innebär en intressant och varierande arbetsmiljö. Sammantaget har enheten ca 350 studerande och 30 anställda.

Inom ramen för grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen söker vi en

Lärare för lokalvårdarutbildningen (80%)

Arbetsställe; Pargas

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Lön enligt Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Prövotid på 6 månader tillämpas.

Arbetet inleds 15.9.2019 och är tidsbundet.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044 739 7803 och e-post belinda.rehn@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 16.8.2019 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv lokalvårdarlärare förnamn och ditt och efternamn i ämnesfältet.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)

 

 


News