Back

Axxell söker lärare till sjöfartsutbildningen i Åbo

Axxell söker lärare till sjöfartsutbildningen i Åbo

Axxell söker lärare till sjöfartsutbildningen i Åbo

Axxell söker lärare till sjöfartsutbildningen i Åbo

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket är såväl svenska som finska.    

Handel, sjöfart och turism är en enhet som verkar på tre orter, Karis, Pargas och Åbo.  Nu söker vi förstärkning till vårt sjöfartsteam. Sjöfartsutbildningen har långa anor och vi samarbetar med Yrkeshögskolan Novia inom sjöfartklustret Aboa Mare. I utbildningen utvecklar och använder vi simulation och andra effektiva undervisningsmetoder. Med hjälp av simulation är det enkelt att bedöma kunskaper och färdigheter. Simulatorerna används mångsidigt i utbildningen och vi har ett maskinlabb i Pargas. Sjöfartsbranschen är en internationell bransch och det används mycket engelska, men vår utbildning är på svenska. 

Inom ramen för Grundexamen i sjöfart utbildar vi vakthavande maskinmästare och vakthavande styrmän och vi söker nu en  

Lärare i sjöfart, vakthavande maskinmästare 

Arbetsställe: Åbo  

Omfattning: 100 procent  

Undervisningsspråket är svenska, men kunskaper i engelska krävs. 

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (986/1998).  

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. 

Arbetet inleds 9.1.2023 eller enligt överenskommelse och är tills vidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)  

För närmare information om befattningen kontakta prorektor Lillemor Norrena 044-7397356 eller e-post lillemor.norrena@axxell.fi 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 22.1.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv: Lärare sjöfart och ditt namn i meddelandets ämnesfält.  

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • betyg över yrkesmässig behörighet ex. Ingenjör YH 
  • betyg över lärarbehörighet 
  • intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)  

News