Back

Axxell söker lärare till utbildningen för programutvecklare

Axxell söker lärare till utbildningen för programutvecklare

Axxell söker lärare till utbildningen för programutvecklare

Axxell söker lärare till utbildningen för programutvecklare

Axxell erbjuder yrkesutbildning för både unga och vuxna samt utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. I samarbete med Kyrskslätts gymnasium ordnar Axxell en utbildning för programutvecklare (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik).

Inom ramen för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik söker vi en

Lärare till utbildningen för programutvecklare

Arbetsställe: Kyrkslätt, arbete på annan ort kan även bli aktuellt.

Till dina kunskapsområden bör höra åtminstone webbutveckling och programmering. Utöver detta värderas även kunnande i projekthantering, server och grafisk produktion.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. I avsaknad av formellt behöriga sökande kommer även icke behöriga sökande att uppmärksammas.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 6 månader tillämpas. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Arbetet inleds så fort som möjligt och är tillsvidare.

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044-739 7635.

Befattningen tillsätts så fort lämplig person har hittats. Vi påbörjar intervjuerna så fort ansökningar inkommer. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi så fort som möjligt. Märk meddelandet med Programutvecklare samt ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver:

  • betyg över yrkesmässig behörighet ex. ingenjör YH
  • betyg över lärarbehörighet
  • intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)

News