Back

Axxell söker trädgårdslärare till Överby i Esbo

Axxell söker trädgårdslärare till Överby i Esbo

Axxell söker trädgårdslärare till Överby i Esbo

Axxell söker trädgårdslärare till Överby i Esbo

Vid Axxell, Överby i Esbo utbildas trädgårdsmästare samt artesaner. För läseåret 2022-2023 söker vi en vikarierande trädgårdslärare för vår ordinarie lärare.

Inom ramen för grundexamen inom trädgårdsbranschen, kompetensområdet för trädgårdsproduktion, söker vi nu

Trädgårdslärare

Arbetsställe: Esbo

Omfattning: minst 80 procent

Undervisningsspråket är svenska, men undervisning på finska kan även komma i fråga, vilket innebär att kunskaper i finska även behövs.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskoleexamen,  lärarbehörighet samt minst tre års arbetserfarenhet i branschen. Lön enligt Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Arbetet inleds enligt överenskommelse i augusti 2022 och är tidsbundet t.o.m. 31.7.2023.

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Heidi Wirtanen, tfn 044-739 7658 eller e-post heidi.wirtanen@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan så fort som möjligt, platsen besätts så fort en lämplig person hittas. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv trädgårdslärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. betyg över yrkesmässig behörighet
  2. intyg över arbetserfarenhet, 3 år i branschen
  3. betyg över lärarbehörighet

News