Course:
Landsbygdsföretagare - Grundexamen inom lantbruksbranschen (för unga)

Utbildningen till landsbygdsföretagare (titeln du får efter fullföljd examen) utgår från att studerandena skall kunna bli lantbrukare som producerar livsmedel. Dessutom antas att största delen kommer att ha någon form av verksamhet utöver den traditionella uppgiften som producent. Det kan handla om maskinentreprenad, vidareförädling, produktion av olika tjänster m.m. som kräver företagarkunskaper. Förutsättningar att fungera som anställd lantarbetare finns förstås också.

Lantbrukare idag
- förändringar

Det är spännande tider för en lantbrukare. Tekniken öppnar hela tiden nya möjligheter. Priserna på produkterna som produceras varierar kraftigt. Klimatförändringen, som för världen är ett stort hot, kan på kort sikt till och med vara fördelaktig för den finländska jordbrukaren. Det gäller att göra rätt sak i rätt tid!

- stabilitet

Lantbrukaren producerar mat åt både mänskor och djur. Få yrkesområden är så omöjliga att ersätta som matproduktionen. Oberoende av modetrender måste vi äta - varje dag, hela livet. Likaså är växternas och djurens grundkrav på sin omgivning likadana som de alltid varit.

Utbildning behövs

Det krävs mångsidighet av landsbygdsföretagaren i dag, det räcker inte längre bara att kunna odla och producera. Man måste kunna möta de snabba förändringar som är typiska för lantbruket och landsbygden idag. Landsbygdsföretagaren måste ha en stabil grundutbildning för att hitta sin plats i det finländska samhället, EU och världshandeln.

Utbildningen till landsbygdsföretagare tar normalt ca. 2/12 år. Man jobbar med lantbruksämnen såsom teknik, växtodling och skog samt husdjur och ekonomi. Studierna består av både klassundervisning samt praktiska övningar i maskinhallar och på skoljordbruket. I studierna ingår mycket perioder ute i arbetslivet (utbildning enligt utbildningsavtal), som görs på t.ex. ett vanligt lantbruksföretag.

Har man tidigare studier i yrkesskola eller gymnasie kan det minska på studietiden.

Examensgrunderna hittar du här

Mathias Fredriksson, Liljendal,

är en av den första årskullen landsbygdsföretagare som blev färdiga från Brusaby. "Vi yngre skall inte ta så hårt på de äldre lantbrukarnas klagande på hur jobbigt det är med allt papperskrig som kommit med EU. Vi är ju uppvuxna med det och det är inte så krångligt när man blir van. Tro på dig själv och lantbrukets framtid: Bonden behövs nog!".

Om studietiden tycker Mathias att bl.a. det att man får kompisar som är i samma yrke och samma situation som man själv är mycket värdefullt. Samarbete, nya idéer och kontakter över hela södra Svenskfinland är sådant som man har allt större nytta av då lantbruket förändras. "Förutom att man lärde sig en hel del gav studietiden minnen för livet."
Mathias tycker att han själv är ett levande exempel på att inlärningen i arbetet är en nyttig sak: Sin första arbetsplats efter studietiden fick han på K-maatalous i Lappträsk som en direkt fortsättning på den sista perioden av inlärning i arbete.

Cay Blomberg, Kimito, jordbrukare

"Bonden behövs"
Cay påpekar att det funnits livsmedelsproduktion i mannaminne. Så måste det också vara framöver. För Finlands trygghet behöver vi alltid en egen livsmedelsproduktion. En internationell krissituation kan avbryta matimporten utifrån. Olika djursjukdomar som talats om i massmedia och som förekommer med jämna mellanrum påminner också om att mat kanske inte är den bästa produkten att handla internationellt med. Ju närmare användaren maten produceras desto bättre kvalitetsinsyn har konsumenten, samtidigt undviks onödigt långa transporter. Dessutom gör den finska vintern och sträng myndighetskontroll att det förekommer lite sjukdomar inom både växt- och djurproduktion i vårt land.

Läs mera om studierna, anläggningarna och växtodlingen i Brusaby

Intresserad av att studera utomlands?

Axxell har ett brett samarbete med många olika internationella samarbetsparter. Läs mera här.

Fortsatta studier på tredje stadiet

Alla studerande som får en grundexamen har, precis som studenterna som kommer från gymnasiet, rätt och behörighet att söka till yrkeshögskola och universitet.

Axxells studerande har möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Varje grundexamen har ca 4-6 examensdelar och en av dem kan du byta ut till studier inom Öppna Yrkeshögskolan. Axxell har ett mycket nära samarbete med Yrkeshögskolan Novia kring detta utbyte.

Inom de gemensamma ämnena (modersmål, matematik mm.) finns möjligheter att välja en grupp där alla har siktet inställt på högskolestudier och där de valbara delarna satsas på ämnen som stärker dina möjligheter att fortsätta studera efter din grundexamen.


Detailed information

Course name

Landsbygdsföretagare - Grundexamen inom lantbruksbranschen (för unga)

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contact

Ida Fredriksson
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7327
ida.fredriksson@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Landsbygdsföretagare - Grundexamen inom lantbruksbranschen (för unga)

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contactperson

Ida Fredriksson
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7327
ida.fredriksson@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Landsbygdsföretagare - Grundexamen inom lantbruksbranschen (för unga)

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Joint application system

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2020

Contactperson

Ida Fredriksson
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7327
ida.fredriksson@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.Contact

Ida Fredriksson
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7327
ida.fredriksson@axxell.fi


Application process

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan eller direkt.

Gemensam ansökan ordnas på www.studieinfo.fi i februari/mars. Se närmare om ansökningstiderna och mera info på www.axxell.fi/gea.

Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar och du kan söka direkt till utbildningen med ansökningsblanketten nedan. Antagning till utbildningen som startar hösten 2019 sker dock först efter gemensam ansökan på våren. 

Det är möjligt att hoppa på utbildningen även under pågående läsår. Du kan söka genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Efter att du lämnat in din ansökan blir du kontaktad av examenshandledaren för en närmare diskussion.