Course:
Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning (flerform)

Den studerande avlägger grundexamen inom hästhushållning och får yrkesbenämningen ridinstruktör. Framgång i avläggandet av examen kräver ridkunskaper på minst lätt B-nivå vid starten av utbildningen och därtill tillgång till häst/hästar som är skolade minst till lätt A-nivå och hoppar 110 cm hinderbanor.

För varje studerande görs en personlig utvecklingsplan för kunnande. Examen beräknas kunna avläggas på ca. 1,5–2 år. Den studerande har efter avlagd examen färdigheter att verka som anställd eller företagare inom ridbranschen. Detta berättigar till att bedriva verksamhet i en av Finlands Ryttarförbund rf. godkänd ridskola. 

Studieform

Studierna erbjuds som flerformsstudier:
•Närstudier i Brusaby, Kimito.
•Exkursioner 
•Arbeten vid företag (Inlärning i arbete)
•Litteratur- och distansuppgifter

Utbildningen är tvåspråkig

Innehåll (examensdelar)

  • Hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande
  • Företagande inom hästhushållningen
  • Ridning och körning
  • Ridinstruktörens färdigheter i ridning
  • Skolning av ridhästar och arbete vid en ridskola
  • Handledning i ridning
  • 2 valfria examensdelar

Examen förutsätter att du även skaffar dig praktiska kunskaper mellan närstudierna.

Du bör ha tillgång till en godkänd ridskola eller ett godkänt hobbystall där det finns möjlighet för dig att regelbundet öva dig att hålla ridlektioner. Möjligheten att träna sin egen ridning är också ytterst viktig. Beroende på den egna ridnivån och rutinen behöver man få mer eller mindre lektioner och träning, samt möjligheter att rida på bra botten även vintertid. För avläggande av examen behöver du också en unghäst till ditt förfogande som du har möjlighet att utbilda i 3-6 månader.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning (flerform)

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

September 2020

Contact

Tiina Loisa

044-739 7291
tiina.loisa@axxell.fi

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

September 2020

Contactperson

Tiina Loisa

044-739 7291
tiina.loisa@axxell.fi

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning (flerform)

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Finnish

Scope

Start Date

September 2020

Contactperson

Tiina Loisa

044-739 7291
tiina.loisa@axxell.fiContact

Tiina Loisa

044-739 7291
tiina.loisa@axxell.fi


Application process

Nästa utbildning startar i september 2020! Fyll i den elektroniska blanketten nedna för att söka till utbildningen! Alla sökande kallas till personlig intervju.