Course:
Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (flerform)


Detailed information

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

27 Nov 2023

End Date

October 2025

Last day to apply

22 Oct 2023

Contact

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis, men kostander kan uppstå t.ex. för myndighetsavgifter eller studiematerial

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

27 Nov 2023

End Date

October 2025

Last day to apply

22 Oct 2023

Contactperson

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis, men kostander kan uppstå t.ex. för myndighetsavgifter eller studiematerial

Course name

Lokalvårdare, Karis - Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Finnish

Scope

Start Date

27 Nov 2023

End Date

October 2025

Last day to apply

22 Oct 2023

Contactperson

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi

Charge

Undervisningen är gratis, men kostander kan uppstå t.ex. för myndighetsavgifter eller studiematerialLokalvårdarna har ett mångsidigt jobb

Linda Friberg arbetar som lokalvårdare på Raseborgs sjukhus, där hon trivs väldigt bra.

– Jobbet är omväxlande. Jag städar, bäddar sängar, delar ut mat – arbetet innebär många patient- och kundkontakter.

Samtidigt är Linda Friberg en av de tio studerandena på Axxells lokalvårdarutbildning i Karis, som inleddes i april 2019.

Att hon nu studerar för en bransch där hon redan jobbar är inte långsökt. Dels möjliggör en examen en eventuell fast anställning i framtiden, dels vill hon bli bättre på det hon gör.

– Vi går igenom allting grundligt. Jag lär mig hela tiden nytt. Nu har jag börjat tänka mera på till exempel ergonomin och hur jag utför olika arbetsuppgifter, säger Linda Friberg som studerar genom ett läroavtal mellan arbetsgivaren och skolan.

Ekaterina Beliaeva fick nys om utbildningen på nätet. Också hon har klara mål med studierna, nämligen att skaffa sig en examen som hjälper henne att få ett jobb och att samtidigt förkovra sina kunskaper i landets språk.

– Jag har alltid tyckt om städverksamhet, säger Ekaterina Beliaeva och berättar att hon redan lärt sig mycket nytt om till exempel användningen av kemikalier.

Ekaterina Beliaeva och Linda Friberg säger att studierna är intensiva, men att de trivs med takten.

Praktik på hösten

Studierna ger en grundexamen inom rengöring- och fastighetsbranschen och de förverkligas som en flerformsutbildning som i det här fallet innebär två närstudiedagar per vecka.

Hittills har gruppen lärt sig mer om underhållsstädning, kundbetjäning, säkerhet i arbete, arbetarskydd och hur man fungerar i en arbetsgemenskap.

Deltagarna har också lärt sig att använda en kombinationsmaskin, det vill säga en maskin som rengör golvytor.

Färdigheterna ska studerandena nu använda sig av under sin första praktikperiod som inleds i början av augusti och pågår i nio veckor. Linda avlägger sin praktik på sjukhuset, medan Ekaterina har en praktikplats på folkakademin och kursgården Lärkkulla där hon tidigare läst finska och där hon också fungerat som assistent för ryskspråkiga studerande.

Många ämnen

I utbildningen ingår också gemensamma ämnen såsom modersmål, matematik, fysik och kemi. Här blir det fråga om kvällsundervisning för de tio lokalvårdarstuderandena.

– De har också hemuppgifter och distansuppgifter. Det blir en hel del att läsa, säger Nina Sandström som fungerar som lärare inom utbildningen.
Linda Friberg och Ekaterina Beliaeva nickar medhållande.

– Det har varit intensivt och mycket att tänka på. Samtidigt är det roligt, säger Linda.

Ekaterina konstaterar att hennes tidigare föreställning att städning är en enkel grej som vem som helst kan fixa med en mopp och lite vatten kommit på skam.

Flera fördelar

En lokalvårdarexamen garanterar ett arbete inom branschen, säger Nina Sandström.

Hon lyfter gärna fram flera fördelar med jobbet: Lokalvårdarna samarbetar med många olika yrkesgrupper, de träffar dagligen mycket människor och arbetet utförs ofta dagtid.

Därtill har städbranschen länge gått i bräschen när det gäller att tänka i nya banor.

– Till exempel hållbar utveckling är en sak som vi länge jobbat med, säger Nina Sandström och förklarar att det numera är regel att använda städmetoder som skonar ytor, i vilka användningen av kemikalier är så liten som möjligt och där begrepp såsom återvinning är vardagsmat.

Hon säger att uppgifterna inom branschen snarast kommer att öka i framtiden, så att lokalvårdarna till exempel mer och mer börjar notera och anmäla olika fel och brister i fastigheten. Det kan bland annat handla om kranar som läcker och dörrar som inte stängs som de borde.

Examen år 2020

Såväl Linda Friberg som Ekaterina Beliaeva har en utbildning sedan tidigare. Linda är frisör och Ekaterina tandläkare.

Med sina aktuella studier blir de två färdiga i december 2020.

– Jag vill så snabbt som möjligt hitta ett jobb, säger Ekaterina och berättar att utbildningen hela tiden ger henne mera styrka på olika sätt.

Text och bild: Niclas Erlin

Contact

Nina Sandström

044-739 7609
nina.sandstrom@axxell.fi


Application process

Ny utbildning startar i november 2023.  Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.