Course:
Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Ny utbildning till erfarenhetsexpert startar i Karis i september 2020! Under utbildningen avläggs examensdelen Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare (20 kp) ur yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Utbildningen startar 1.9.2020 och pågår till 30.4.2021.

Första närstudietillfället ordnas i september i Karis. Utbildningen ordnas i flerform med närstudier (såsom psykiska första hjälp 1-kort) dagtid, ca 2 närstudier per månad, studiebesök och användning av sociala medier. Som lärare fungerar Petra Baarman i samarbete med utbildad erfarenhetsexpert Pamela Kinnunen.

Erfarenhetsexperten är en person som genomgått utbildning och har egen erfarenhet av t.ex. mental ohälsa eller missbruk, antingen genom att själv ha lidit av det, återhämtat sig, använt sig av olika tjänster, eller i egenskap av anhörig eller närstående.

Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka inom planeringen, evalueringen och utvecklingen av olika tjänster inom missbrukar- och mentalvården. Erfarenhetsexperterna kan också verka som erfarenhetsutbildare, ledare i smågrupper eller som stödpersoner. Utbildningen kan även ses som en del av den egna utvecklingsprocess.

Erfarenhetsexperterna utbildas bl.a. i psykiska sjukdomar, missbruk, vård och rehabilitering, i pedagogiska färdigheter, gruppledarskap och i kommunikation. Erfarenhetsexperterna lär sig också att bearbeta sin livshistoria samt berätta om sina egna erfarenheter. Under studierna behandlas också tjänster för klienterna som omfattas av missbrukar- och mentalhälsovården, hur de kan utvecklas samt medborgarnas likvärdiga rätt att använda sig av tjänsterna.

Examensgrunderna hittar du här: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/5116903/reformi/tutkinnonosat/5126303


Detailed information

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

01 Sep 2020

End Date

30 Apr 2021

Last day to apply

04 Aug 2020

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

01 Sep 2020

End Date

30 Apr 2021

Last day to apply

04 Aug 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

01 Sep 2020

End Date

30 Apr 2021

Last day to apply

04 Aug 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.