Course:
Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen


Detailed information

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

08 Sep 2021

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

13 Aug 2021

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 125 € (normalpris 250€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade får gå utbildningen gratis under år 2021 (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

08 Sep 2021

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

13 Aug 2021

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 125 € (normalpris 250€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade får gå utbildningen gratis under år 2021 (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

08 Sep 2021

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

13 Aug 2021

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 125 € (normalpris 250€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade får gå utbildningen gratis under år 2021 (intyg arbetslöshet eller permittering bör uppvisas).

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.