Examen för naturföretagare

Naturföretagare är en inriktning Inom grundexamen inom natur och miljö. Denna grundexamen har nyligen ändrats och den inriktning som vi nu följer på ViGu är Naturinstruktör.

Studerande som inlett sina studier 2008 och tidigare följer läroplansgrunden för Naturföretagare. Examensplanen för naturföretagare innehåller följande examensuppgifter:

 

Examensdel

Antal sv

Examensuppgifter

1 Basfärdigheter i natur och miljö 20 Inlämningsuppgifter om ekologi, naturskyddsområden och företagsamhet

Artkännedomsuppgifter (ViGuArtlistan)

Första hjälp (FHJ2)

Praktisk orientering o GPS hantering

2 Företagsamhet inom natur 20 Inlämningsgsuppgift, lokalkännedom

Portfolio om uppdrag

3 Naturguidning och naturturism 20 Individuellt uppdrag

Praktiskt prov i matlagning utomhus

4 Vildmarksguidning 10 Individuellt uppdrag

Praktiskt prov om iskunskap

5 Specialfärdigheter i naturguidning 10 Portfolio om eget specialområde
6 Specialisering 10 Portfolio om specialiseringsområde

Praktiskt prov inom specialiseringsområde

7 Miljökommunikation 10 Inlämningsuppgift
     

Totalt 100 studieveckor

 

Jämförelse examen Naturföretagare-Vildmarksguide (pdf)

Hela examensplanen för Naturföretagare i pdf format

Förenklad examensplan med bedömningskriterier som punktlista (pdf)