Examensplanen för Naturinstruktör hittar du här. Observera att valbara delar från Vildmarksguide ingår!

Examensplan för Naturinstruktör:

Gemensamma examensdelar

Artkännedom

 • växter, 150 arter
 • fåglar, 100 arter
 • fågelljud, 30 arter
 • däggdjur, 30 arter
 • Fiskar, 20 arter
 • Svampar, 30 arter

Praktiska uppgifter

 • Orientering
 • Vedhantering

Inlämningsuppgifter

 • Lägerområdesplan och rapport
 • Naturskydds- och rekreationsområden
 • Finlands ekosystem
 • Lokalkännedom
 • Företagsamhet

Kunduppdrag/Portfolio (tillsammans med andra)

 • kundservice där examinanden fungerar som delansvarig, tex matlagning och servering utomhus

Intyg

 • Första hjälp 2

Specialiseringar

Sommarfjäll/Vinterfjäll

 • Kunduppdrag/portfolio om vandring eller skidvandring med övernattning

Friluftskock

 • Kunduppdrag/portfolio
  • fungera som huvudansvarig vid matservice utomhus
  • bedömare med på del av uppdraget eller redovisas med portfolio
 • Hygienpass

Överlevnadsinstruktör
Äventyrsbana
Havskajakinstruktör

Hela examensplanen för Naturinstruktör hittar du här

Läroplansgrunderna (över 300 sidor!)

Läs mera om hur du avlägger examen i vår handbok för viguexamen

Blankett för personlig läroplan

Blankett för personlig examensplan, Naturinstruktör