Examen för vildmarks- och naturguide

Vildmarksguide är en yrkesexamen som kan avläggas genom att delta i fristående examen. Via Axxell kan du avlägga denna examen.

Vår förnyade Vigu-utbildning är en förberedande utbildning för Vildmarks- och Naturguide. Examen är uppbyggd så att det finns en obligatorisk examensdel och flera valbara. För att avlägga hela examen ska du välja fyra av de valbara delarna. Grunderna för examen hittar du här: Examensgrunderna från 2012

Examensplanen för Vildmarksguide i pdf format

I korthet ingår följande delar i planen:

Vildmarks- och naturguidning

Guidning i olika friluftsgrenar

 • Portfolio om kundarbete, 2 olika för de valda friluftsgrenarna
 • Intyg på giltig förstahjälp 2, friluftsanpassad

Vildmarks- och naturguide som företagare

 • Portfolio om företagsamhet

Vildmarks- och terrängbespisning

 • Portfolio om matservering utomhus
 • Hygienpass
 • Serveringspass

Naturguidning som bygger på specialkompetens

 • Portfolio om kundarbete inom specialområde
 • Intyg på giltig förstahjälp 2, friluftsanpassad

Tematiska tjänster i naturförhållanden

 • Portfolio om kundarbete inom temaområde
 • Intyg på giltig förstahjälp 2, friluftsanpassad

Naturguidning för specialgrupper

 • Portfolio om kundarbete med specialgrupp
 • Intyg på giltig förstahjälp 2, friluftsanpassad

Dessutom ger dig examensgrunderna möjligheter att också välja andra än dessa examensdelar, tex kan du välja examensdelen Naturguidning för internationella kunder eller en examensdel från någon annan examen.