Examensstruktur

Den fristående examen som du skall sikta mot genom studierna hos oss, Specialyrkesexamen för fotograf med inriktningen naturfotografi, består av tre större helheter eller examensdelar

För den första examensdelen, §9 Basfärdigheter för yrkesfotograf, lönar det sig för enkelhetens och tydlighetens skull att lämna in fem skilda portfolion som var och en bevisar olika områden inom examensdelen. Den andra och den tredje examensdelen (§3 Naturfotograferinf och §4 Naturfotografering inom ett specialområde) klarar sig bra med en portfolio var.

Vilken ordning du gör portfoliorna i bestämmer du själv, men tillsammans har vi satt upp rekommendationer som du hittar i gruppmeddelandediskussionen och som vi delar ut under studierna.  Gör också upp en klar egen tidsplan som du diskuterar med oss, börja med en portfolio och samla ihop material och "öppna" även några av de andra portfoliorna redan i ett tidigt stadie så att du inte går miste om viktigt material du producerar. Den studie- och examensplan som vi gör upp tillsammans med dig under studiernas gång styr ditt arbete med examen och vi ber dig titta på den och uppdatera den med jämna mellanrum.

Här nedan en lista i rubrikform över vilka färdigheter som skall bevisas i examen.

Portfolioindelningen här nedan är en tolkning av hur det kan vara vettigast att skilja på portfoliorna; tycker du däremot att du har sådana bevis på färdigheter som klart täcker kraven i flera delar (portfolioförslag) så kan du bra slå ihop dessa i en enda portfolio. Du bör i sådana fall klart ange i en bilaga till portfolion vilka delar av din portfolio du vill få bedömd för vilken del av kraven (A-F nedan). För möjligheter att anpassa mängden och formen av portfoliorna och för en nogrannare genomgång av hur du avlägger examen, se examenskraven (PDF här). Det dokumentet är det mycket viktigt att du förstår och följer speciellt gällande kraven (första kolumnen) för att du skall kunna göra arbetet effektivt och sådant att bedömarna kan godkänna det.

§9 Basfärdigheter för yrkesfotograf

Dessa sex olika områden inom yrkesfotografens grundfärdigheter behöver du bevisa din kunskap inom för att kunna avlägga specialyrkesexamen för naturfotografer. Färdigheterna gällande Basfärdigheter för yrkesfotograf kan som titeln säger ligga på en mycket lägre nivå än de färdigheter du bör bevisa gällande dina färdigheter som naturfotograf.


Portfolio 1:

 • A. STUDIOARBETE
  Fotografen behärskar användningen av olika slag av belysning och studioapparatur

Portfolio 2:

 • B. MILJÖARBETE
 • Fotografen behärskar fotografering i olika miljöer och belysningar
I samband med portfolio 1  och 2:
 • C. VISUELLT UTTRYCK
  Fotografen behärskar möjligheter och metoder för visuellt uttryck

Portfolio 3:

 • D. DET DIGITALA ARBETET
  Fotografen behärskar apparatur och mjukvara för import, editering, distribution och utskrift av bild

Portfolio 4:

 • E. PLANERING OCH KOMMERSIELLA FÄRDIGHETER
  Fotografen kan planera sitt arbete och fungera finansiellt inkomstbringande

Portfolio 5:

 • F. SPRÅK
  Fotografen innehar de språkkunskaper som behövs för sitt arbete

§3 Naturfotografering

Portfolio 6:

 • G. Naturfotografen behärskar särdragen inom naturfotografering
 • Här skall du visa at du behärskar ett brett kunnande gällande olika områden av naturfotografi, utrustning, miljömedvetenhet, friluftsvana med mera, och portfolion skall gå mer på bredd än på djup.

§4 Naturfotografering inom specialområde

Portfolio 7:
 • H. Naturfotografen behärskar specialiserat åtminstone ett fotograferingstekniskt specialområde (landskap, närfotografi, växtfotografering, djurfotografering, undervattensfotografering eller annat)
 • I. Naturfotografen behärskar komposition av bildhelheten
 • Här skall du bevisa ditt djupa specialkunnande som naturfotograf och det är nog denna portfolio du skall lägga mest energi på. Det kan vara en bra idé att börja fundera på denna portfolio så snabbt som möjligt om du ännu inte gjort det eftersom en bra plan från början kan underlätta mycket senare.

Sammanlagt rekommenderar vi alltså att du delar in examen i  sju portfolion, varav den sjunde är den största och t.ex. den femte mycket liten.