Utbildning:
Fastighetsskötare - Grundexamen inom fastighetsservice (Ekenäs)

Utbildning

Grundexamen inom fastighetsservice, 3år och 2 perioder (3,5 år)

Smågruppsundervisning är för dig som vill studera i liten grupp och om du vill lära dig ett praktiskt yrke. Vi ger utbildning inom två olika branscher: Fastighetsservice (fastighetsskötare) och hantverk (artesan). Fastighetsskötsel utförs som smågrupps undervisning och hantverks utbildningen genomförs som integrerad undervisning.

Fastighetsskötarutbildningen är för dig som vill jobba praktiskt, både ute och inne.

En fastighetsskötare har kunnande inom många områden. Du lär dig om byggnader som helhet och även att sköta utomhusområdena. Du lär dig känna till olika fastigheter så att du kan göra enkla servicearbeten och reparationer. Du lär dig också om skötsel av VVS-system och om underhållsstädning.

Mest består studierna av praktiskt arbete. Du lär dig att arbeta i grupp och att komma överens med olika sorters människor. Vi har en mängd olika verktyg och maskiner som väntar på att få bli använda. Kom och gör ett studiebesök!

Studierna

De studier som avläggs bedöms endera på skolan då kursen går eller som yrkesprov(YP). Kurserna i gemensamma ämnen bedöms alltid med vitsord. Då studierna och kurserna inleds får du information om bedömningssättet. Det finns ett yrkesprov per studiehelhet. Du avlägger yrkesprov i samband med en inlärning i arbete-period. Det finns totalt 6 yrkesprov.

Målsättningen är att du kan arbeta med fastighetsskötsel. Du får baskunskaper i VVS, automation och el, gårdskarlsarbeten och fastighetsstädning. Målet är också att ge dig de sociala färdigheter och den initiativförmågan som behövs i detta serviceyrke.

Innehåll

Yrkesinriktade examensdelar

Examensdelar som är obligatoriska för alla,

  • produktion av kundinriktad fastighetsservice

Examensdelar enligt utbildningsprogrammet

  • allmän fastighetsskötsel och övervakning
  • skötsel av VVS-system

Examensdelar som är valbara för alla

  • Underhållsstädning
  • byggnadstekniska reparationsarbeten
  • Skötsel av utomhusområden

Dessutom läser du examensdelar som kompletterar yrkeskompetnsen (gemensamma studier) varav en del är obligatoriska och en del är valfria.

Du läser bl.a ämnen som modersmål, finska, engelska, matematik, fysik och kemi, samhälls-, företags- och arbetslivskunskap, gymnastik, hälsokunskap och konst och kultur


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Fastighetsskötare - Grundexamen inom fastighetsservice (Ekenäs)

Adress där utbildning ordnas

Fågelsången 1
10650 Ekenäs

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

augusti 2016

Slutdatum

december 2019

Kontaktperson

Anna-Stina Wahlström
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
0290 01 7506
anna-stina.wahlstrom@axxell.fi

Kostnad

arbetskläder och arbetsskor

Övrigt

Tid

3 år och 2 perioder, start i augusti

Inträdeskrav

Avgångsbetyg från grundskola.

Omfattning

180 kompetenspoäng / 3 år och 2 perioder (3,5år)

Studiesocial status

Det finns olika stödformer som söks från FPA. På bussar och tåg kan du få rabatt om du skaffar rabattkort. Det lönar sig att skaffa ett studiekort, med det kan du enkelt bekräfta att du är studerande. Från FPA kan du få en studiepenning, bostadstillägg (till studiestödet) samt skolresestöd. Bekanta dig med villkoren på FPA:s hemsida eller sök en broschyr från skolas kansli. Du som fyllt 17 år kan söka om studiestöd från FPA. Ansökan sker via skolans studiesekreterare eller din egenlärare på Axxell.

Målgrupp

Denna utbildning lämpar sig bra för dig som tycker om att röra på sig, både ute och inne, och gillar att hantera olika verktyg och maskiner.

Litteratur

kompendier och annan litteratur

Material och utrustning

Det är gratis att studera hos oss. Du betalar för dina arbetskläder och arbetsskor. Du betalar för kompendier och sådana böcker som läraren bestämmer att du skall använda.
Kostnaden för arbetskläder är 100-150 euro, beroende på modell. Skolan sköter om beställningen av dessa.

Skolan bjuder dig på en skollunch. På skolan finns också ett café på förmiddagar och eftermiddagar. I caféet betalar du själv för det du vill äta.

Utbildningsmiljö

Knipnäs-byggnaden är vackert belägen vid havet med en stor park med som breder ut sig runt skolan. Översta våningen fungerar som internat. I de övriga våningarna finns de olika utbildningarna. I huset finns snickeri, konstsmide och de specialpedagogiska linjerna under samma tak. Det är en glad och kreativ atmosfär i skolan och här gör man vänner för livet. Centrum och butiker är på promenadavstånd och till den populära badstranden är det bara några hundra meter.
Skolhuset är totalrenoverat och bjuder på stora, ljusa och rena miljöer. I matsalen serveras frukost och lunch. I parken utanför skolan kan man spela bollspel eller läsa en bok i äppelträdens skugga.

Vi har egna klassrum för gemensamma ämnen och en egen datasal

Kostnader

arbetskläder och arbetsskor

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Fastighetsskötare - Grundexamen inom fastighetsservice (Ekenäs)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Ekenas
Axxell i Ekenas

Fågelsången 1
10650 Ekenäs<() Ekenas

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

augusti 2016

Slutdatum

december 2019

Kontaktperson

Anna-Stina Wahlström
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
0290 01 7506
anna-stina.wahlstrom@axxell.fi

Förklaring

arbetskläder och arbetsskor

Övrigt

Tid

3 år och 2 perioder, start i augusti

Inträdeskrav

Avgångsbetyg från grundskola.

Omfattning

180 kompetenspoäng / 3 år och 2 perioder (3,5år)

Studiesocial status

Det finns olika stödformer som söks från FPA. På bussar och tåg kan du få rabatt om du skaffar rabattkort. Det lönar sig att skaffa ett studiekort, med det kan du enkelt bekräfta att du är studerande. Från FPA kan du få en studiepenning, bostadstillägg (till studiestödet) samt skolresestöd. Bekanta dig med villkoren på FPA:s hemsida eller sök en broschyr från skolas kansli. Du som fyllt 17 år kan söka om studiestöd från FPA. Ansökan sker via skolans studiesekreterare eller din egenlärare på Axxell.

Målgrupp

Denna utbildning lämpar sig bra för dig som tycker om att röra på sig, både ute och inne, och gillar att hantera olika verktyg och maskiner.

Litteratur

kompendier och annan litteratur

Material och utrustning

Det är gratis att studera hos oss. Du betalar för dina arbetskläder och arbetsskor. Du betalar för kompendier och sådana böcker som läraren bestämmer att du skall använda.
Kostnaden för arbetskläder är 100-150 euro, beroende på modell. Skolan sköter om beställningen av dessa.

Skolan bjuder dig på en skollunch. På skolan finns också ett café på förmiddagar och eftermiddagar. I caféet betalar du själv för det du vill äta.

Utbildningsmiljö

Knipnäs-byggnaden är vackert belägen vid havet med en stor park med som breder ut sig runt skolan. Översta våningen fungerar som internat. I de övriga våningarna finns de olika utbildningarna. I huset finns snickeri, konstsmide och de specialpedagogiska linjerna under samma tak. Det är en glad och kreativ atmosfär i skolan och här gör man vänner för livet. Centrum och butiker är på promenadavstånd och till den populära badstranden är det bara några hundra meter.
Skolhuset är totalrenoverat och bjuder på stora, ljusa och rena miljöer. I matsalen serveras frukost och lunch. I parken utanför skolan kan man spela bollspel eller läsa en bok i äppelträdens skugga.

Vi har egna klassrum för gemensamma ämnen och en egen datasal

Kostnader

arbetskläder och arbetsskor

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Fastighetsskötare - Grundexamen inom fastighetsservice (Ekenäs)

Adress där utbildning ordnas

Fågelsången 1
10650 Ekenäs

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

augusti 2016

Slutdatum

december 2019

Kontaktperson

Anna-Stina Wahlström
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
0290 01 7506
anna-stina.wahlstrom@axxell.fi

Kostnad

arbetskläder och arbetsskor

Övrigt

Tid

3 år och 2 perioder, start i augusti

Inträdeskrav

Avgångsbetyg från grundskola.

Omfattning

180 kompetenspoäng / 3 år och 2 perioder (3,5år)

Studiesocial status

Det finns olika stödformer som söks från FPA. På bussar och tåg kan du få rabatt om du skaffar rabattkort. Det lönar sig att skaffa ett studiekort, med det kan du enkelt bekräfta att du är studerande. Från FPA kan du få en studiepenning, bostadstillägg (till studiestödet) samt skolresestöd. Bekanta dig med villkoren på FPA:s hemsida eller sök en broschyr från skolas kansli. Du som fyllt 17 år kan söka om studiestöd från FPA. Ansökan sker via skolans studiesekreterare eller din egenlärare på Axxell.

Målgrupp

Denna utbildning lämpar sig bra för dig som tycker om att röra på sig, både ute och inne, och gillar att hantera olika verktyg och maskiner.

Litteratur

kompendier och annan litteratur

Material och utrustning

Det är gratis att studera hos oss. Du betalar för dina arbetskläder och arbetsskor. Du betalar för kompendier och sådana böcker som läraren bestämmer att du skall använda.
Kostnaden för arbetskläder är 100-150 euro, beroende på modell. Skolan sköter om beställningen av dessa.

Skolan bjuder dig på en skollunch. På skolan finns också ett café på förmiddagar och eftermiddagar. I caféet betalar du själv för det du vill äta.

Utbildningsmiljö

Knipnäs-byggnaden är vackert belägen vid havet med en stor park med som breder ut sig runt skolan. Översta våningen fungerar som internat. I de övriga våningarna finns de olika utbildningarna. I huset finns snickeri, konstsmide och de specialpedagogiska linjerna under samma tak. Det är en glad och kreativ atmosfär i skolan och här gör man vänner för livet. Centrum och butiker är på promenadavstånd och till den populära badstranden är det bara några hundra meter.
Skolhuset är totalrenoverat och bjuder på stora, ljusa och rena miljöer. I matsalen serveras frukost och lunch. I parken utanför skolan kan man spela bollspel eller läsa en bok i äppelträdens skugga.

Vi har egna klassrum för gemensamma ämnen och en egen datasal

Kostnader

arbetskläder och arbetsskor

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Kontaktperson

Anna-Stina Wahlström
Fågelsången 1, 10650 Ekenäs
0290 01 7506
anna-stina.wahlstrom@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen som ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider och eventuella urvalsprov hittar du på www.axxell.fi/gea.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med skolan under en skolvecka före du söker till oss. Under denna vecka får du lära känna personalen och dina kommande studiekompisar. Kontakta oss för att boka vecka, vi har endast en plats per bransch och vecka. Kontakta vår praovärdinna Gun Wickström, gun.wickstrom(0)axxell.fi

När du kommer på en utbildningsprövning får du träffa en av våra egenlärare. Alla studeranden har en egenlärare, vilket betyder att du har en utsedd lärare som blir din personliga handledare genom studietiden.