Koulutus:
4D - språk, samhälle och arbetsliv


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

4D - språk, samhälle och arbetsliv

Koulutus järjestetään osoitteessa

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

Hösten 2022

Yhteyshenkilö

Johanna Illman

044-739 7637
johanna.illman@axxell.fi

Muut tiedot

Studierna kräver egen dator eller tillgång till egen dator på fritiden. Alla studerande måste ha en pärm och anteckningsmaterial.

Koulutuksen nimi

4D - språk, samhälle och arbetsliv

Koulutus järjestetään osoitteessa

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

Hösten 2022

Yhteystietohenkilö

Johanna Illman

044-739 7637
johanna.illman@axxell.fi

Muut tiedot

Studierna kräver egen dator eller tillgång till egen dator på fritiden. Alla studerande måste ha en pärm och anteckningsmaterial.

Koulutuksen nimi

4D - språk, samhälle och arbetsliv

Koulutus järjestetään osoitteessa

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

Hösten 2022

Yhteystietohenkilö

Johanna Illman

044-739 7637
johanna.illman@axxell.fi

Muut tiedot

Studierna kräver egen dator eller tillgång till egen dator på fritiden. Alla studerande måste ha en pärm och anteckningsmaterial.Yhteyshenkilö

Johanna Illman

044-739 7637
johanna.illman@axxell.fi


Hakumenettely

Nästa utbildning planeras starta hösten 2022. Kontakta Johanna Illman (kontaktuppgifter ovan) om du är intresserad av utbildningen.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Utbildningen har kontinuerlig antagning, vilket innebär att du kan söka till utbildningen när som helst under året.Alla sökande kallas till en personlig intervju.

Förutsättningarna (främst språkliga) att klara studierna kartläggs innan studierna får påbörjas. Studerande med språkkunskaper på nivån B1 kan antas direkt. Då sökande är flera än det finns platser sker en gallring.