Takaisin

Axxell söker enhetschef till Axxell Överby i Esbo

Axxell söker enhetschef till Axxell Överby i Esbo

Axxell söker enhetschef till Axxell Överby i Esbo

Axxell söker enhetschef till Axxell Överby i Esbo

Axxells enhet Trädgård och hantverk, allmänt kallad Överby, finns i Esbo invid ring III och i nära anslutning till Margretebergsparken. På enheten utbildas trädgårdsmästare, florister, artesaner och måttbeställningssömmerskor, just nu är de studerande ca 160. I personalen finns ca. 10 lärare och nästan lika många personer i övriga personalgrupper, detta lite beroende på säsong. Skolan har egna växthus där främst blommor odlas.

Till vår enhet trädgårds- och hantverksenhet söker vi en

Lärare med enhetschefsuppdrag

Arbetsställe: Esbo

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Rektorsbehörighet räknas som merit.

Axxells arbetsspråk är svenska men kunskaper i finska är viktiga.

Lön enligt avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Till den kollektivavtalsenliga lönen kommer ett ansvarstillägg för enhetschefskapet.

Prövotid på 6 månader tillämpas.

Arbetet är tillsvidare och inleds enligt överenskommelse. Enhetschefsuppdraget är tidsbundet fram till 31.7.2025 med möjlig förlängning.

Ledandet av enheten (se befattningsbeskrivning nedan) är den huvudsakliga uppgiften och tar därmed merparten av arbetstiden. Undervisningen blir i betydligt mindre skala och i enlighet med den sökandes kompetens

För närmare information om befattningen ger prorektor Lillemor Norrena, tfn 044 739 7356 eller e-post lillemor.norrena@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen den 8 oktober 2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv enhetschef Överby och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

 1. Betyg över yrkesmässig behörighet, lämplig högskolexamen
 2. Betyg över lärarbehörighet
 3. Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)

 

 

 

I Axxells instruktion finns befattningsbeskrivningen för enhetschef inskriven:

Enhetschef

Enhetschefen leder, utvecklar och övervakar enhetens verksamhet i enlighet med strategin.

Enhetschefen ansvarar på sin enhet för

 • att skapa förutsättningar att ge studerande god och trygg undervisning och handledning, inklusive specialundervisning enligt Personlig utvecklingsplan för kunnande, PUK.
 • ekonomin
 • upprätthållande av kontakter till branschens arbetsliv och närsamhället
 • för innehållet och säkerheten i utbildningarna och examination samt deras utveckling
 • att studerandes delaktighet organiseras
 • verkställigheten av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetshälsa och -säkerhet
 • marknadsföring av utbildningar

Enhetschefen besluter om

 • antagningen av studerande
 • hur verksamheten på enheten organiseras
 • fördelning av lärarnas undervisning och övriga arbetsuppgifter
 • anställer timlärare
 • disciplinära ärenden inom ramen för sina befogenheter och enligt disciplinplan

Enhetschefen kan också få övriga av rektor ålagda uppgifter.

Enhetschefen kan delta i samtliga möten inom enheten.


Ajankohtaisuudet