Takaisin

Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell har fr.o.m. 1.8.2017 ett handledningssystem med examenshandledare på heltid. Det finns 7,5 befattningar som examenshandledare i Axxell – fyra i Karis, en i Brusaby, en i Pargas, en i Överby Esbo och en i Åbo.

En examenshandledare handleder alla grundexamensstuderande, såväl unga som vuxna. Handledningen bygger på grupphandledning. Den nu aktuella befattningen kommer att främst att vara inom enheten Välfärd där närvårdare, fritids- och barnledare utbildas.

Axxell söker nu en

Examenshandledare

Ytterligare en ny befattning som examenshandledare nu ledig att söka. Den befattningens arbetsställe är i Karis men med uppgifter också på andra Axxell-enheter. I Karis finns ca 600 studerande inom grundexamensutbildningarna.

Befattningsbeskrivningen för examenshandledare ser ut såhär:

 • ansvarar för att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet görs för alla studerande (PUK)
 • ansvarar för att studerande i behov av särskilt stöd inom ramen för PUK får en plan för hur behoven skall bemötas
 • utvecklar trivsel, trygghet och delaktighet på enheten samt förebygger avbrott, frånvaro mm. (förebyggande studerandevård)
 • utvecklar studerandes möjligheter att var delaktiga i undervisningen och studiemiljön; (studerandekårer mm.)
 • marknadsför och vägleder till yrkesutbildningen
 • fungerar som kontaktlänk mellan hem och skola
 • undervisar och handleder i GEM-ämnet Att verka i arbetslivet
 • undervisar och handleder i GEM-ämnet Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • utföra övriga av rektor eller VD ålagda uppgifter

Därtill kan komma uppgifter specifika för någon enskild examenshandledare.

Examenshandledarna fungerar som ett mångprofessionellt team med regelbundna sammankomster. Alla behöver inte vara kunniga på allt utan gruppen kan komplettera varandra. Rektor är tillsvidare examenshandledarnas förman.

Behörighetskrav för examenshandledare är

 • lärare
 • samhållspedagog eller
 • pedgogiemagister (ej administration).

För lärare gäller kraven enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, 3 års-arbetserfarenhet i branschen samt yrkes- eller GEM-lärarbehörighet.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på 1500 h. Arbetet inleds 1.3.2020 eller enligt överenskommelse och gäller tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansons, tfn 044-739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi. Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen den 19.1.2020. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv i meddelandefältet examenshandledare och ditt efternamn och förnamn.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

 1. Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
 2. Betyg över lärarbehörighet
 3. Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen, lärare inom social och hälsovård 5 år)

Ajankohtaisuudet