Takaisin

Axxell söker kocklärare till Karis

Axxell söker kocklärare till Karis

Axxell söker kocklärare till Karis

Axxell söker kocklärare till Karis

I Karis finns Axxells största enhet med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. Axxell erbjuder i Karis yrkesutbildning i många olika branscher inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och vi erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Inom ramen för Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen söker vi en

Kocklärare

Arbetsställe; Karis

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Lön enligt Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Arbetet inleds 1.8.2019 och är tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044-739 7803 och epost belinda.rehn@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 31.7.2019 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv kocklärare och ditt för- och efternamn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  2. Betyg över lärarbehörighet
  3. Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)

Ajankohtaisuudet