Takaisin

Axxell söker lärare inom det pedagogiska området

Axxell söker lärare inom det pedagogiska området

Axxell söker lärare inom det pedagogiska området

Axxell söker lärare inom det pedagogiska området

I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. I Karis erbjuder Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och undervisningsspråket såväl svenska som finska. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Vi söker nu

Lärare inom det pedagogiska området

Vi söker en lärare som har erfarenhet inom småbarnspedagogiken. Du ska vara behörig att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik enligt Lag om småbarnspedagogik 540/2018 och ha minst 3 års erfarenhet av arbetet samt yrkeslärarbehörighet.

Du kommer i fösta hand att undervisa och handleda studeranden inom Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare)). Barnledare är behöriga att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik (lag om småbarnspedagogik 540/2018). Det kan också vara aktuellt att undervisa inom andra examina där kunnande inom småbarnspedagogik behövs. Vi värdesätter mångsidiga pedagogiska metoder och goda IKT-kunskaper. Arbetsområdet kommer i huvudsak att vara inom huvudstadsregionen och Västra Nyland.

Arbetsställe; Karis

Lön enligt kollektivavtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Prövotid på 6 månader tillämpas.

Arbetet är tidsbundet 01.08.2020-31.07.2021  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta ansvarig lärare Sofia Sjöblom tfn 044 739 7532 eller sofia.sjoblom@axxell.fi eller enhetschef Beatrice Westerlund tfn 044 739 7445 eller beatrice.westerlund@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast den 5.6.2020 kl.15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi  Skriv lärare inom småbarnspedagogik och ditt efternamn och förnamn i meddelandefältet.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver
a) Betyg över yrkesmässig behörighet
b) Betyg över yrkeslärarbehörighet
c) Intyg över arbetserfarenhet  


Ajankohtaisuudet