Takaisin

Axxell söker lärare inom sociala området

Axxell söker lärare inom sociala området

Axxell söker lärare inom sociala området

Axxell söker lärare inom sociala området

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket är såväl svenska som finska.  

Karis är Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. Här möts många branscher och kulturer och vi har studerande i alla åldrar.

Vi söker nu en lärare till vårt team i Karis för ett tidsbundet avtal inom det sociala området för att undervisa bl.a. servicesystemet, lagar och förfaringssätt, äldreomsorg, mental-och missbrukarvård och fokus på det förebyggande arbetet. Dessa utbildningsområden förverkligas i flerform eller som e-utbildning. Vi önskar att du har lämplig utbildning inom det sociala området.

Lärare inom det sociala området

Arbetsställe: Karis och på distans

Omfattning: minst 80 procent. Undervisningsspråket är svenska

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst fem års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet eller högre högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.

Lön enligt avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Arbetet inleds 1.8.2022 och är för tiden 1.8.2022 - 31.7.2023. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Regina Koskinen 044 739 7242 regina.koskinen@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 31.7 kl. 16:00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv ”lärare inom det sociala området” och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. Betyg över yrkesmässig behörighet
  2. Betyg över lärarbehörighet
  3. Intyg över arbetserfarenhet

Ajankohtaisuudet