Takaisin

Axxell söker lärare till Hux-utbildningen i Pargas

Axxell söker lärare till Hux-utbildningen i Pargas

Axxell söker lärare till Hux-utbildningen i Pargas

Axxell söker lärare till Hux-utbildningen i Pargas

På Vapparvägen i Pargas verkar många av Axxells olika branscher. Utbildningar inom el-, bygg-, restaurangbranschen som riktar sig till främst ungdomar och utbildningar inom skönhets-, social- och hälsovårdsbranschen som riktar sig främst till vuxna.  

I Pargas finns också den sedan hösten helt nya så kallade Hux-utbildningen, utbildning som handleder för examensutbildning. Den utbildningen förbereder just nu ungdomar för att komma in i yrkesutbildningen. Nu står vi i startgroparna för en ny Hux utbildning med målgruppen flyktingar från Ukraina och därför kommer den här utbildningen att ha ett starkt fokus på att stärka det svenska språket. Tanken är att utbildningen skall starta senast under mars månad.

Till den nya Hux-gruppen/utbildningen söker vi nu  

Lärare 

Arbetsställe: Pargas 

Omfattning: minst 80 procent. 

Undervisningsspråket är svenska. 

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (986/1998). Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). 

Arbetet är tidsbundet och inleds i början av året enligt överenskommelse. Längden på arbetsförhållande avgörs utgående från den statliga finansiering som beviljas Axxell. 

Prövotid på 6 månader tillämpas. Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen (=årsarbetstid).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen 22.1.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv Hux lärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.  

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • betyg över yrkesmässig behörighet (ämnesmässig behörighet för ämneslärare)
  • betyg över lärarbehörighet 
  • intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)(gäller ej ämneslärare) 

Ajankohtaisuudet