Takaisin

Axxell söker lärare till Karis

Axxell söker lärare till Karis

Axxell söker lärare till Karis

Axxell söker lärare till Karis

Axxell erbjuder en nu utbildning som ett paket av fyra delexamina. Utbildningen består av studier i de gemensamma ämnena (3 examensdelar) och en examensdel med valbara yrkesämnen. Runt de fyra examensdelarna byggs också studier som stöder studiefärdigheter in för att stärka och fördjupa de studerande språk-, kommunikations och IT-färdigheter.

Målgrupp för utbildningen är studerande med annat modersmål än finska eller svenska. Tanken är att starta såväl en svensk- som en finskspråkig grupp. Målsättning är att ge de studerande goda studiemässiga- och språkliga förutsättningar att fortsätta med vilken grundexamen som helst efter avlagd utbildning och därmed få en sysselsättning.Denna utbildning är inte en språkutbildning och inte en integrationsutbildning, det är en del av en yrkesutbildning.

Till den nya utbildning söker vi nu en

Lärare

Arbetsställe; Karis

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i någon av de branscher Axxell utbildar samt lärarbehörighet. En lärare med behörighet att undervisa i de gemensamma examensdelarna är också lämplig för denna befattning.

Lön utbetalas enligt Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Undervisningsspråket är svenska.

Prövotid på 6 månader tillämpas. Befattningen är 80 %, fördelat på arbetsveckans alla dagar. Till detta kan läggas också andra uppgifter så att man uppnår 100 %.

Arbetet inleds 1.3.2020 eller enligt överenskommelse och är tillsvidare.

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044 739 7345 eller epost lena.johansson@axxell.fi. Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen den 19.1.2020. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv i meddelandets ämnesfält lärare och ditt efternamn och förnamn.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen, lärare inom social och hälsovård 5 år)

Ajankohtaisuudet