Takaisin

Axxell söker lärare till närvårdar-utbildningen

Axxell söker lärare till närvårdar-utbildningen

Axxell söker lärare till närvårdar-utbildningen

Axxell söker lärare till närvårdar-utbildningen

Axxell är Svenskfinlands största yrkesutbildare med ca 3000 studerande på flera olika orter. Vi har studerande i olika ålder och med olika bakgrund. I Karis studerar totalt över 900 studerande varav ca. 300 ungdomar och resten vuxna.

Vi behöver nu flera lärare till vårt social- och hälsovårds team, eftersom innehållet inom utbildningsområdet är brett och efterfrågan på utbildad personal i samhället är stort.

Centrala principer som styr närvårdarens arbete är respekt för livet och människovärdet, självbestämmanderätt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Enligt de yrkesetiska anvisningarna har närvårdare ansvar för sitt utförda arbete i första hand inför klienten men även inför samhället. Detta ansvar förutsätter att närvårdaren kontinuerligt följer med sin bransch, uppdaterar sina kunskaper samt deltar i fortbildning och kompletterande utbildning för att fördjupa sin yrkesskicklighet.

Inom ramen för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) söker vi en

Lärare inom det sociala området

Arbetsställe: Karis

Omfattning: minst 80%

Undervisningsspråk: svenska

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (986/1998). Lön enligt: avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Arbetet är tidsbundet 1.8.2021 - 31.7.2022. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 eller beatrice.westerlund@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast måndagen 28.6.2021 kl. 08.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv ”lärare sociala området” och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. betyg över yrkesmässig behörighet inom det socialt område.
  2. betyg över lärarbehörighet
  3. intyg över arbetserfarenhet

Ajankohtaisuudet