Takaisin

Axxell söker matematiklärare till Karis

Axxell söker matematiklärare till Karis

Axxell söker matematiklärare till Karis

Axxell söker matematiklärare till Karis

Inom yrkesutbildningen skall alla som studerar för en grundexamen ha 35 kp (av totalt 180 kp) gemensamma examensdelar (GEM). De gemensamma examensdelarna har nationella examensgrunder är i princip lika för alla branscher. Vi i Axxell erbjuder de gemensamma på flera olika sätt – ungdomarna undervisas med närstudier medan vuxna studerande deltar i kvälls-, fjärr eller distanskurser. Vi erbjuder också de studerande möjligheter att tenta bort dessa ämnen om kunnande finns men bedömning saknas. Axxell har såväl svenska som finska studerande så undervisning ordnas på båda språken. Gemensamma ämnen erbjuds i någon form på orterna Esbo, Karis, Kimitoön, Pargas och Åbo. Till det sk. GEM-teamet hör totalt 10 lärare och fyra speciallärare som också är verksamma i yrkesämne. Tre av dessa 10 är mattelärare. Teamet leds av en utbildningsledare.

Till vårt team av lärare inom de gemensamma examensdelarna söker vi nu en

Lärare i matematik med undervisning också i fysik och kemi

Arbetsställe; Karis med skyldighet att vid behov också arbeta på Axxells övriga arbetsställen.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Intresse att undervisa också på finska (enbart vuxna studerande) är ett stort plus men inget absolut krav och specialpedagogiskt kunnande och kunnande i e-learning räknar vi som en merit.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Lärare i de gemensamma examensdelarna har helhetsarbetstid med 1500 h och 12 lediga perioder. Detta arbetsförhållande skulle fram till 31.1.2020 vara 50% och därefter 100%.

Prövotid på 6 månader tillämpas.

Arbetet inleds enligt överenskommelse och är tillsvidare (se tabell).

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 och e-post lena.johansson@axxell.fi. Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast måndagen den 11.11.2019 kl. 10.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi Skriv mattelärare och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver:
a)    Betyg över ämnesmässig behörighet
b)    Betyg över lärarbehörighet


Ajankohtaisuudet