Takaisin

Axxell söker VVS-lärare

Axxell söker VVS-lärare

Axxell söker VVS-lärare

Axxell söker VVS-lärare

Axxell utbildar rörmontörer inom ramen för grundexamen inom husteknik. Våra VVS-studerande lär sig installera vatten-, värme- och avloppssystem och de lär sig injustering och underhåll av olika VVS-tekniska system.

Inom ramen för grundexamen inom husteknik söker vi en

Lärare inom husteknik

Arbetsställe: Karis

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Vid avsaknad av behöriga sökande, kan även sökande som saknar formell behörighet beaktas.

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 6 månader tillämpas. 

Arbetet inleds så fort som möjligt och är tillsvidare. 

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). 

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044-739 7635.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 21.10.2019 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv VVS-lärare och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfält.


Ajankohtaisuudet