Koulutus:
Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Banagatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

tammikuu 2022

Yhteyshenkilö

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Kustannus

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Muut tiedot

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Koulutuksen nimi

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Axxell i
Axxell i

Banagatan 75
10300 Karis<()

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

tammikuu 2022

Yhteystietohenkilö

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Förklaring

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Muut tiedot

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Koulutuksen nimi

Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Banagatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

tammikuu 2022

Yhteystietohenkilö

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Kustannus

450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Muut tiedot

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här (pdf).

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 Yhteyshenkilö

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi


Hakumenettely

Nästa utbildning planeras starta i januari 2022. Mera information i början av hösten.

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju i början av september. Du kan också fortlöpande söka till utbildningen trots att utbildningen startat.