Koulutus:
Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Koulutus järjestetään osoitteessa

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

16 syys 2021

Loppupäivämäärä

16 joulu 2022

Viimeinen hakupäivä

31 elo 2021

Yhteyshenkilö

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen kostar 225€ (normalpris 450€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade gratis under år 2021, intyg över arbetslöshet eller permittering bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Muut tiedot

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Koulutuksen nimi

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Koulutus järjestetään osoitteessa

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

16 syys 2021

Loppupäivämäärä

16 joulu 2022

Viimeinen hakupäivä

31 elo 2021

Yhteystietohenkilö

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 225€ (normalpris 450€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade gratis under år 2021, intyg över arbetslöshet eller permittering bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Muut tiedot

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Koulutuksen nimi

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Koulutus järjestetään osoitteessa

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

16 syys 2021

Loppupäivämäärä

16 joulu 2022

Viimeinen hakupäivä

31 elo 2021

Yhteystietohenkilö

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen kostar 225€ (normalpris 450€, under 2021 ger vi 50% rabatt på våra yrkes- och specialyrkesexamina). Arbetslösa eller permitterade gratis under år 2021, intyg över arbetslöshet eller permittering bör uppvisas. Kostnader för studiematerial och myndighetsavgifter kan tillkomma

Muut tiedot

Språk

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.Yhteyshenkilö

Bernhard Weckström

044-739 7456
bernhard.weckstrom@axxell.fi


Hakumenettely

Nästa utbildning planeras starta våren 2022. Kontakta Bernhard Weckström (kontaktuuppgifter ovan) om du är intresserad av utbildningen.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju.