Yleistä hakuprosessista

Ammatillinen koulutus nuorille

Haku nuorille suunnattuun ammatilliseen koulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta, www.opintopolku.fi keväällä, yleensä helmi-maaliskuun aikana. Voit luke lisää yhteishausta www.axxell.fi/gea.

Jatkuva haku

Kaikkiin koulutuksiimme on jatkuva haku ja on siis mahdollista hakea koulutuksiimme ja aloitta opinnot vuoden aikana, jos vain paikkoja on vapaana. Löydät hakulomakkeen ja tietoa koulutuksistamme koulutusluettelosta. Jos sinulla on vaikeuksia löytää etsimäsi, ota yhteyttä axxell@axxell.fi.

Ammatillinen monimuotokoulutus ja kurssit

Monimuotokoulutuksiin ja kursseille haetaan suoraan. Täytä hakulomake, jonka löydät jokaisen koulutuksen kohdalta koulutusluettelosta. Apua saat tarvittaessa osoitteesta axxell@axxell.fi.

Aikuisten työvoimakoulutuksiin haettaan täyttämällä sähköinen hakulomakre osoitteesta http://koulutukset.mol.fi tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella. Hakulomaketta täyttäsessä tarvitset koulutuksen numeron, sen läydät jokaisen koulutuksen kohdalta koulutusluettelosta.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

De examensspecifika kraven på hälsotillståndet för andra än de ovannämnda examina hittar du här samt under respektive utbildning.