Koulutus:
Guldsmed - Yrkesexamen inom konstindustrin

NYHET! Nu kan du bli guldsmed (yrkesexamen inom konstindustrin) i Axxell!

Utbildningen är inriktad på ett fördjupat kunnande inom smyckestillverkning, med inriktning på produktplanering, kundarbeten, smyckeskonstruktion och stenfattning. Studerande förväntas bygga/förstärka nätverk inom branschen, samt jobba med marknadsföring och kommersialisering av produkter. I företagsverksamheten inom hantverksbranschen betonas ansvar, nätverk och arbetsvälbefinnande samt kontinuerligt lärande och utveckling av sig själv.

Utbildningen ordnas i flerform, med närstudier, distansstudier och arbete på arbetsplats. Närstudierna förverkligas i regel vid ett veckoslut per månad (fredag kväll samt lördagen). Distansstudierna sker via inlärningsplattformen Itslearning. Utbildningen är ca 1,5 år lång. Den studerandes tidigare erfarenhet och kunnande beaktas vid uppgörande av den personliga utvecklingsplanen och kan påverka utbildningens längd.

Närstudierna sker i huvudsak i guldsmedsverkstaden i Axxell Överby i Esbo. Det förekommer även teori i klassrumsmiljö eller dataklass. Teoriföreläsningarna baserar sig på examensgrunderna och utbildningen innehåller mycket distansstudier. Därför ska studerande själv ha tillgång till arbetsutrymme med lämplig utrustning. Tillgång till skolans verkstad är begränsad.

Inlärningsmaterialets språk kommer att variera och finnas på svenska, finska eller engelska beroende på situation och källa.

Innehåll

Obligatoriska examensdelar

  • Arbete i en mångprofessionell verksamhetsmiljö, 10 kp
  • Tillverkning av produkter inom guldsmide, 45 kp
  • Stenfattning, 45 kp

Valbara examensdelar

  • Planering av en produkt, 40kp
  • Marknadsföring och kommersialisering av produkter, 10 kp

Läs mera om examensgrunderna på https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/4685456


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Guldsmed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Koulutus järjestetään osoitteessa

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

20 loka 2020

Loppupäivämäärä

huhtikuu 2022

Viimeinen hakupäivä

20 syys 2020

Yhteyshenkilö

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas. Kostnader för material och studiebesök tillkommer.

Koulutuksen nimi

Guldsmed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Koulutus järjestetään osoitteessa

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

20 loka 2020

Loppupäivämäärä

huhtikuu 2022

Viimeinen hakupäivä

20 syys 2020

Yhteystietohenkilö

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas. Kostnader för material och studiebesök tillkommer.

Koulutuksen nimi

Guldsmed - Yrkesexamen inom konstindustrin

Koulutus järjestetään osoitteessa

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

20 loka 2020

Loppupäivämäärä

huhtikuu 2022

Viimeinen hakupäivä

20 syys 2020

Yhteystietohenkilö

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa får 50 % rabatt på utbildningens pris, intyg från TE-byrån över arbetslöshet bör uppvisas. Kostnader för material och studiebesök tillkommer.Yhteyshenkilö

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Hakumenettely

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas och kallas till personlig intervju.

Utbildningen är riktad till dig som redan har en grundexamen inom smyckestillverkning och/eller arbetserfarenhet. Antagning sker på basen av portfolio och intervju.