Yrittäjälle / työnantajalle

Asiakkainamme ovat niin pienet ja keskikokoiset kuin suuretkin organisaatiot. Yrittäjille tarjoamme mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Millaisia ovat omat tai oman yrityksesi/organisaatiosi kehittämistarpeet ja -toiveet?

Yrittäjänä tai työnantajana sinulla on mahdollisuus saada tukea mm. rekrytointiin ja henkilökunnan lisäkoulutukseen. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi

Ota yhteyttä ja tarjoamme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutus- ja kehittämispaketin!

Tekniikka ja käsityötaide
Seppo Nylund
029001 7617
044 739 7617

Regina Kalenius
029001 7605
044 739 7605

Kauppa ja palvelu
Mats Lindberg
029001 7610
044 739 7610

Pedagogiika, sosiaali- ja terveysala
Petra Baarman
029001 7631
044 739 7631

Puutarhanhoito
Nina Sevelius
029001 7658
044 739 7658

Kielet
Kristel Kivisik
029001 7702
044 739 7702

Luonnonvara- ja ympäristöala
Henrik Jern
029001 7297
044 739 7297

Turismi
Ann-Christin Lindström
0290 01 7227

Käsityö ja taideteollisuusala
Marina Åkermarck
029001 7736
044 739 7736

Läroavtal

Om du som arbetsgivare väljer att ingå läroavtal får du avgiftsfri utbildning till ny eller befintlig personal samt en utbildningsersättning för den handledning som ordnas åt den studerande på arbetsplatsen. Utbildningsersättningens storlek varierar beroende på vilken examen den anställda studerar till. Läs vidare och upptäck vilka andra stöd och förmåner som finns tillgängliga för arbetsgivaren! www.axxell.fi/laroavtal

Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform där ca 80 % av inlärningen sker på arbetsplatsen, resten är teoristudier på en läroanstalt. Genom läroavtal är det möjligt att utbilda personal enligt de aktuella behov som finns hos arbetsgivaren. Även företagare kan ingå läroavtal och då sker arbetsinlärningen i det egna företaget. Läroavtal är ett flexibelt sätt att få behörig personal!