Axxell söker handledare på internat till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 400 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar drygt 40 personer. På skolans internat bor fortgående ca 100 studerande och internatet används också för övernattning vid flerformsstuderandes närstudier och kursverksamhet.

Till Brusaby söker vi nu

Handledare på internat (40%)

på skolans internat.

Anställningen är tills vidare och arbetet kan påbörjas genast.

Till arbetsuppgifterna hör att handleda studerande på internatet tillsammans med internatansvariga och att organisera fritidsverksamheten. Arbetet är huvudsakligen förlagt till kvällstid måndag-onsdag.

Behörighetskrav för arbetet som handledare på internatet är lämplig examen, t.ex. fritidsledare eller skolgångsbiträde.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 4 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 eller epost tomas.bjorkroth@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 26.8.2022 kl 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi, skriv ditt namn och handledare i meddelandets ämnesfält.

Lue lisää


Axxell söker trädgårdslärare till Överby i Esbo

Vid Axxell, Överby i Esbo utbildas trädgårdsmästare samt artesaner. För läseåret 2022-2023 söker vi en vikarierande trädgårdslärare för vår ordinarie lärare. Inom ramen för grundexamen inom...

Lue lisää

Axxell söker lärare inom sociala området

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Lue lisää


Axxell söker lärare till djuskötare på klinik-utbildningen

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. Brusaby erbjuder 15 utbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och...

Lue lisää

Axxell MKK etsii työnhaku- ja uravalmentajaa

Axxell Monikulttuurisuuskeskus on merkittävä toimija ammatillisessa koulutuksessa ja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Teemme töitä n. 70 asiantuntijan voimin viidessä...

Lue lisää


Axxell söker lokalvårdare till Raseborg

Mat och service är en enhet som verkar på två orter, Pargas och Karis. I Pargas utbildar vi kockar och i Karis utbildar vi bagare-konditor, kockar och lokalvårdare. Vi på mat och service står för...

Lue lisää

Axxell söker lärare inom metallbranschen till Karis

Axxells enhet Teknik, IT och sjöfart har verksamhet i Karis, Pargas och Åbo. Vi har en stor bredd av utbildningar inom metall-, byggnads-, el-, sjöfarts- och IT-branschen samt husteknik. Bli en del...

Lue lisää


Axxell etsii sivutoimisia opettajia kotoutumiskoulutukseen

Axxell tarjoaa monipulista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Järjestämme yli 30 tutkintoa ja koulutamme sekä suomeksi että ruotsiksi. Axxell Monikulttuurisuuskeskus toteuttaa...

Lue lisää

Ajankohtaisuudet