Axxell söker lärare i finska och engelska till Pargas

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket såväl svenska som finska.  Alla studerande, såväl ungdomar som vuxna som studerar för en grundexamen ska också ha de gemensamma examensdelarna såsom modersmål, matematik osv. Lärarna i dessa ämnen bildar ett GEM-team. GEM-teamet servar alla enheter och erbjuder undervisning både som närstudier och distans i nära samarbete med lärarna för yrkesstudierna. GEM-lärarna är stationerade i såväl Karis som i Pargas. Lärarna i Pargas arbetar även på enheterna i Åbo och Kimitoön/Brusaby.

Inom ramen för de gemensamma examensdelarna söker vi en

Lärare i finska och engelska

Arbetsställe: Pargas men med undervisning också på andra Axxell-enheter, främst i Åbo och på Kimitoön.

Omfattningen är 100%. Undervisningsspråk är både svenska och finska.

I uppgiften ingår undervisning i finska och engelska som ingår i examensdelen Kunnande i kommunikation och interaktion. Sök gärna även om du endast har behörighet i det ena delområdet finska eller engelska, eftersom undervisningen kan fördelas på olika sätt mellan lärarna. Erfarenhet av undervisning och handledning av studerande med särskilda behov ses som en fördel.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på 1500 h.

Arbetet inleds 1.8.2023 eller enligt överenskommelse och gäller tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan så snart som möjligt. Vi intervjuar an efter ansökningar kommer in. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv Lärare finska, engelska och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet till din ansökan. Vi behöver

  • Betyg över ämnesmässig behörighet
  • Betyg över lärarbehörighet

Lue lisää


Axxell söker handledare till internatet i Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 400 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar drygt 40...

Lue lisää

Axxell söker lokalvårdare till Pargas

Till Axxell i Pargas söker vi Lokalvårdare Befattningen är tillsvidare. Lokalvårdarens arbete är både självständigt och team-inriktat och vårt motto är trivsamma, trygga och städade utrymmen. Skolan...

Lue lisää


MKK etsii tuntiopettajia kotoutumiskoulutukseen

Axxell tarjoaa monipuolista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Järjestämme yli 30 tutkintoa ja koulutamme sekä suomeksi että ruotsiksi. Axxell Monikulttuurisuuskeskus järjestää aikuisten...

Lue lisää

Ajankohtaisuudet