Utbildning:
Folkdansinstruktörsutbildning, grundkurs

Utbildning

Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor. Utbildningen motsvarar till sin omfattning de obligatoriska grundstudierna i den nationella folkdansinstruktörsutbildning som ordnas, främst på finska, i samråd av alla finländska folkdansorganisationer. Därmed kan man efter avklarad utbildning be att få den godkänd i den nationella utbildningen och sedan fortsätta att utbilda sig inom den utbildningen. Den här utbildningen är samtidigt inledningen på ett livslångt lärande och ger grunder till att söka vidare till yrkesutbildning inom området.

Observera att utbildningen ordnas på tre orter: Pargas, Lappfjärd och Esbo (Överby).

Målgrupp och eventuella krav

Utbildningen riktar sig till personer med ett intresse för att fungera som instruktör i folkdans. Den studerande förväntas ha goda färdigheter i finländsk folklig dans. Erfarenhet av att instruera dans är inte ett krav, men till fördel. Framförallt nyttigt är det om man är verksam som instruktör under studiernas gång. Det rekommenderas att studerande är minst 16 år.

Utbildningens uppbyggnad

Folkdansinstruktörsutbildningen är en flerformsutbildning på 81 timmar fördelade på både när- och distansstudier. Utbildningen är indelad i tre kurser á 27 timmar (se nedan). Närstudierna förverkligas genom deltagande i tre utbildningsveckoslut á 20 timmar: Den första på Axxell, Pargas, Pjukalavägen 12-14.9.2014, den andra på Axxell, Lappfjärd (Kristinestad) 17-19.10.2014 och den tredje på Axxell, Överby (Esbo) 21-23.11.2014. Distansstudierna omfattar 21 timmar och genomförs som hemuppgifter mellan veckosluten.

Utbildningen är en helhet som indelas i tre kurser med var sitt tema. Varje kurs består av 20 timmar närstudier och 7 timmar distansstudier, vilket motsvarar 1 studiepoäng. Hela utbildningen motsvarar 3 sp.

1. Folkdansens grunder, 20 + 7 timmar (12-14.9.2014, Axxell, Pargas, Pjukalavägen)

 • Egen studieplan, organisationskunskap och den nationella instruktörsutbildningen
 • Terminologi, steg, formationer och övriga element
 • Års-, termins- och lektionsplaner, dansprogramplanering för dansgrupper och den grundläggande konstundervisningen
 • (Folk)danslitteratur
 • Steganalys
 • Folkdans med historia
 • Egen dansteknik och kroppsvård

2. Folkdansens musik, 20 + 7 timmar (17-19.10.2014, Axxell, Lappfjärd)

 • Musik: folkmusikens vanligaste rytmer, steganalys med rytmik, musikteori, tolka noter och beskrivningar, startkommandon, samarbete med spelmannen, sånglekar
 • Metoder och begrepp för utlärning och inlärning
 • Utlärning av en färdig folkdans - teori
 • Steg, formationer och övriga element samt utlärning av dem
 • Egen dansteknik och kroppsvård

3. Folkdansens ledarskap, 20 + 7 timmar (21-23.11.2014, Axxell, Överby)

 • Ledarens roll
 • Ledaretik och att utvecklas som ledare
 • Att fungera med gruppen och gruppens utvecklingsfaser
 • Att ge och ta feedback
 • Första hjälp
 • Utlärning av en färdig folkdans
 • Egen dansteknik och kroppsvård

Kursavgift

Hela utbildningen kostar 480 euro. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmaterial samt kost och logi under närstudiepassen.

Kursledare

Som ansvarig lärare fungerar riksinstruktör Marcus Blomberg. Han undervisar också vissa delar, men till största delen sköts undervisningen av danslärare (YH) Heidi Palmu.

Tilläggsinformation om utbildningen fås av:

Marcus Blomberg, riksinstruktör för Finlands Svenska Folkdansring r.f., marcuscblomberg@gmail.com, tfn. 050-5350 375

Marina Åkermarck, Folkhögskolan Axxell, marina.akermarck@axxell.fi , tfn. 044-739 7736

Utbildningen ordnas i samarbete med Finlands Svenska Folkdansring r.f. som står för sakkunskapen och lärarkrafter.
Fotografierna på denna sida används med upphovsrättsinnehavarens medtycke. Fotograf: Timo Hukkanen.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Folkdansinstruktörsutbildning, grundkurs

Adress där utbildning ordnas

Pjukalavägen 134
Pargas 21600

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

12 sep 2014

Slutdatum

23 nov 2014

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kostnad

Hela utbildningen kostar 480€. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmateiral samt kost och logi under närstudiepassen

Utbildningens namn

Folkdansinstruktörsutbildning, grundkurs

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Pjukalavägen 134
Pargas 21600<()

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

12 sep 2014

Slutdatum

23 nov 2014

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Förklaring

Hela utbildningen kostar 480€. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmateiral samt kost och logi under närstudiepassen

Utbildningens namn

Folkdansinstruktörsutbildning, grundkurs

Adress där utbildning ordnas

Pjukalavägen 134
Pargas 21600

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

12 sep 2014

Slutdatum

23 nov 2014

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kostnad

Hela utbildningen kostar 480€. Avgiften inkluderar undervisningen, kursmateiral samt kost och logi under närstudiepassen
Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökningstiden har gått ut. Observera att utbildningen ordnas på tre orter.