Utbildning:
Folkmusikens själ och tonspråk

Utbildning

Kurs i finlandssvensk folkmusik med inslag av jojk och etno.

Kursens teman är arrangering, olika stilar, personligt uttryck och estetik. Kursen riktar sig till både sångare och instrumentalister och ger inblick i den finlandssvenska folkmusiken ur ett brett perspektiv. Under fem veckoslutskurser med olika lärare får du en unik erfarenhet av hur olika folkmusiker arbetar med folkmusik.

Målet är att kursen ska ge mera färdigheter och redskap som deltagarna kan använda i sin egen verksamhet som utövare, pedagoger och musiker. Kursen betonar det praktiska utförandet i sång och spel, samt tar även upp teoretiska frågor. Deltagarna bör ha grundläggande färdigheter i musikutövande. Undre åldersgräns 14 år.

Kursen består av 5 veckoslut närstudier samt privatlektioner och distansstudier mellan närstudiepassen. Utbildningen startar 27.9–28.9.2014 och avslutas 11-12.4.2015. Kursen ordnas av Folkhögskolan Axxell i samarbete med Martin Wegelius-institutet/Folkmusiknätverket Lirarna.

Lärare: Marianne Maans, Maria Kalaniemi, Pia Skibdahl, Désirée Saarela-Portin, Julia Salonen, Jarmo Romppanen, Vokalgruppen Irmelin, Arto Järvelä, Johanna Almark-Mannila och Kaarle Mannila.

  1. Introduktion till modal sång / Från trad och trall till nyskrivet. 27-28.9.2014. Pia Skibdahl och Désirée Saarela-Portin (G18)
  2. Folkmusik: Personligt uttryck, repertoar och estetik. 15-16.11.2014. Maria Kalaniemi och Marianne Maans. (G18)
  3. Stämmor och arrangering för sång o instrument. 31.1-1.2.2015. Juulia Salonen och Jarmo Romppanen. (G18)
  4. Ensemblesång, arrangering loch kulning / Finlandssvenska låtar och folkmusikarrangering. 14-15.3.2015. Sånggruppen Irmelin och Arto Järvelä.
  5. Ur-kraft weekend med Jojk och Etno! Etno sång-, instrument- & rytmworkshop / Jojk. 11-12.4.2015. Johanna Almark-Mannila och Kaarle Mannila. Som jojklärare fungerar en av Nordens framstående jojkkonstnärer.

Kurspriset: är 120€ per kursveckoslut (totalt 600€) och inkluderar sammanlagt 8 privatlektioner. Man kan även delta i enskilda kursveckoslut för 100€/veckoslut, men då ingår inte den personliga handledningen och distansstudierna.

För mera information kontakta Minna Lehtonen på 0407635290 eller minna.lindholm@gmail.com. Kursanmälan görs med blanketten nedan.
OBS! Vi förbehåller oss rätten till förändringar samt rätten att annullera kursen, om den inte får tillräckligt med deltagare.

  


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Folkmusikens själ och tonspråk

Adress där utbildning ordnas

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

10 närstudiedagar

Startdatum

27 sep 2014

Sista ansökan

15 sep 2014

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kostnad

Kurspriset: är 120€ per kursveckoslut och inkluderar sammanlagt 8 privatlektioner (hela utbildningen 600€). Man kan även delta i enskilda kursveckoslut för 100€/veckoslut, men då ingår inte den personliga handledningen och distansstudierna.

Utbildningens namn

Folkmusikens själ och tonspråk

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Helsingfors
Axxell i Helsingfors

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors<() Helsingfors

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

10 närstudiedagar

Startdatum

27 sep 2014

Sista ansökan

15 sep 2014

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Förklaring

Kurspriset: är 120€ per kursveckoslut och inkluderar sammanlagt 8 privatlektioner (hela utbildningen 600€). Man kan även delta i enskilda kursveckoslut för 100€/veckoslut, men då ingår inte den personliga handledningen och distansstudierna.

Utbildningens namn

Folkmusikens själ och tonspråk

Adress där utbildning ordnas

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

10 närstudiedagar

Startdatum

27 sep 2014

Sista ansökan

15 sep 2014

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kostnad

Kurspriset: är 120€ per kursveckoslut och inkluderar sammanlagt 8 privatlektioner (hela utbildningen 600€). Man kan även delta i enskilda kursveckoslut för 100€/veckoslut, men då ingår inte den personliga handledningen och distansstudierna.
Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten.
Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. I vissa fall krävs tilläggsuppgifter (t.ex. namnunderskrifter, signum), i så fall kontaktar vi dig.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA