Course:
Förare, Vasa

Som förare kan du jobba på mindre farkoster inomskärs eller på insjöarna. Under kursen lär du dig navigation, maskinlära och att använda radare. Dessutom får du behörighet att använda VHF samt ge första hjälp. Under kursen besöker vi även sjösäkerhetscentret Meriturva i Lojo för sjösäkerhetsövningar. Den här kursen är intressant även för fritidsbåtsförare pga kursens mångsidiga innehåll.

Förarexamen och det behörighetsbrev som beviljas på basen av denna, berättigar innehavaren till att i inrikestrafik fungera som befälhavare på fartyg vars bruttodräktighet är under 100 inom trafikområde I.


Detailed information

Course name

Förare, Vasa

Location

Utbildningen ordnas i Vasa, exakt adress meddelas senare


Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

09 Oct 2020

End Date

February 2021

Last day to apply

27 Sep 2020

Contact

Lena Forsman

044-762 3129
lena.forsman@aboamare.fi

Course name

Förare, Vasa

Location

Utbildningen ordnas i Vasa, exakt adress meddelas senare

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

09 Oct 2020

End Date

February 2021

Last day to apply

27 Sep 2020

Contactperson

Lena Forsman

044-762 3129
lena.forsman@aboamare.fi

Course name

Förare, Vasa

Location

Utbildningen ordnas i Vasa, exakt adress meddelas senare


Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

09 Oct 2020

End Date

February 2021

Last day to apply

27 Sep 2020

Contactperson

Lena Forsman

044-762 3129
lena.forsman@aboamare.fiContact

Lena Forsman

044-762 3129
lena.forsman@aboamare.fi


Application process

OBS! Anmälan öppnar i augusti

Fyll i den elektroniska blanketten nedan. Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

Observera att kursen betalas i samband med anmälan via betalningssystemet checkout. Betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. Annulleringsvillkor och mera info nere.

Företag observera! Då man som betalningsalternativ väljer företagsfaktura (B2B) via Collector Bank måste den person som gör anmälan skriva in det egna signumet samt identifiera sig med sina egna bankkoder. Därefter kan fakturauppgifterna matas in i systemet och fakturan skickas till företaget. För mera information kontakta info@collectorbank.fi. Har du problem med anmälan, kontakta ansokan@axxell.fi.

Ifall det blir ett problem med identifieringen eller ifall ditt företag vill anmäla personer till flera olika kurser kan anmälan också ske direkt per e-post till maria.isaksson@axxell.fi eller ring 044-739 7355. Skicka följande uppgifter till maria.isaksson@axxell.fi: faktureringsuppgifter, uppgifter på kursdeltagarna (namn, adress, telefonnummer, e-post, modersmål och födelsedatum) samt de kurser personerna anmäls till. En faktura skickas då från Axxell, observera att en faktureringsavgift på 5€ tillkommer per faktura.