Course:
Första hjälp 1 i Pargas och Esbo

Utbildning

Det finns ännu några lediga platser till de Första hjälp 1-kurser Axxell ordnar i Pargas och Överby! Kurserna ordnas enligt följande:

Axxell Pargas, Vapparvägen 4 - 28-29.4.2016 kl. 9-16

Axxell Överby, Inspektorsgränd, Esbo - 5-6.4.2016 kl. 9-16

Grundkursen i första hjälpen ger kunskaper och färdigheter för att hjälpa i nödsituationer och vid vanliga sjukdoms- och olyckssituationer. Kursintyget är i kraft 3 år.

Innehåll

Olycksfall och åtgärder på olycksplatsen
Hjärt-lung-räddning
Blödningar och chock
Sår
Benbrott och ledskador
Förgiftningar
Brännskador
Sjukdomsattacker

Kursens pris är 125 € (inkl. moms 24%) /deltagare. I priset ingår Första hjälpen kortet (intyget). OBS! För oanmäld frånvaro debiteras 20 euro.

Undervisningsspråket är svenska.Detailed information

Course name

Första hjälp 1 i Pargas och Esbo

Location

Det ordnas en kurs både i Pargas och i Esbo.

Vapparvägen 4 / Inspektorsgränd 3
21600 / 02940 Pargas / Esbo

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

April 2016

??.

Contact

Carola Gröndahl

044-739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Charge

Kursens pris är 125 € (inkl. moms 24%) /deltagare.

Course name

Första hjälp 1 i Pargas och Esbo

Location

Det ordnas en kurs både i Pargas och i Esbo.

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4 / Inspektorsgränd 3
21600 / 02940 Pargas / Esbo<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

April 2016

??.

Contactperson

Carola Gröndahl

044-739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Förklaring

Kursens pris är 125 € (inkl. moms 24%) /deltagare.

Course name

Första hjälp 1 i Pargas och Esbo

Location

Det ordnas en kurs både i Pargas och i Esbo.

Vapparvägen 4 / Inspektorsgränd 3
21600 / 02940 Pargas / Esbo

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

April 2016

??.

Contactperson

Carola Gröndahl

044-739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Charge

Kursens pris är 125 € (inkl. moms 24%) /deltagare.
Contact

Carola Gröndahl

044-739 7622
carola.grondahl@axxell.fi


Application process

Anmälan görs per telefon till Carola Gröndahl, tfn 044-739 7622.

Deltagarna antas i anmälningsordning.

OBS! För oanmäld frånvaro debiteras 20 euro.