Course:
Första hjälp II (Karis)

Utbildning

Målsättning

Den som avlagt kursen kan ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men också i mera krävande situationer. På kursen lär man sig också att förebygga olyckor.

Innehåll

 • Hjälpförfarandet i situationer där första hjälpen behövs
 • Livräddande första hjälpen:
 • Basal hjärt- och lungräddning; vuxen, barn och spädbarn
 • Här ingår också tidig defibrillering vid återupplivning av vuxna
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Störningar i blodcirkulationen (chock)
 • Främmande föremål i luftvägarna
   
 • Skademekanismens betydelse vid skada:
 • Undersökning av den skadade för att kunna ge första hjälpen
 • Skador i bröstkorgen, i magen eller bäckenområdet samt inre blödningar 
 • Skador i extremiteter, ryggradsskador
 • Skall- och ansiktsskador
   
 • Första hjälpen vid skador
 • Benbrott
 • Led- och mjukdelsskador
 • Belastnings- och muskelskador
 • Att övervaka och följa upp tillståndet för den skadade
 • Rätt läge för den skadade, att skydda den skadade, förflyttning och transport av den skadade
 • Första hjälpen vid köldskador och hur man kan förebygga dessa
 • Förgiftningar
 • Första hjälpen vid sjukdomar orsakade av värme och hur man kan förebygga dessa

Gruppvisa specialteman

 • Öka kunskaperna om första hjälpen och hälsofrämjande
 • Att främja sin egen hälsa och säkerhet
 • Valbara teman utgående från målgruppens behov och önskemål
 • Grundkurs i HLR-D 4 h

Förhandskrav

För att kunna delta i en FHJ 2 -kurs krävs att man har ett FHJ 1 -intyg som är i kraft

Pris

125 € (inkl. moms 24%) /deltagare.


Detailed information

Course name

Första hjälp II (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

18 May 2016

End Date

19 May 2016

Last day to apply

08 May 2016

Contact

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi

Course name

Första hjälp II (Karis)

Location

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

18 May 2016

End Date

19 May 2016

Last day to apply

08 May 2016

Contactperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi

Course name

Första hjälp II (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

18 May 2016

End Date

19 May 2016

Last day to apply

08 May 2016

Contactperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi
Contact

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att anmäla dig till utbildningen.