Utbildning:
Första hjälp II (Karis)

Utbildning

Målsättning

Den som avlagt kursen kan ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men också i mera krävande situationer. På kursen lär man sig också att förebygga olyckor.

Innehåll

 • Hjälpförfarandet i situationer där första hjälpen behövs
 • Livräddande första hjälpen:
 • Basal hjärt- och lungräddning; vuxen, barn och spädbarn
 • Här ingår också tidig defibrillering vid återupplivning av vuxna
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Störningar i blodcirkulationen (chock)
 • Främmande föremål i luftvägarna
   
 • Skademekanismens betydelse vid skada:
 • Undersökning av den skadade för att kunna ge första hjälpen
 • Skador i bröstkorgen, i magen eller bäckenområdet samt inre blödningar 
 • Skador i extremiteter, ryggradsskador
 • Skall- och ansiktsskador
   
 • Första hjälpen vid skador
 • Benbrott
 • Led- och mjukdelsskador
 • Belastnings- och muskelskador
 • Att övervaka och följa upp tillståndet för den skadade
 • Rätt läge för den skadade, att skydda den skadade, förflyttning och transport av den skadade
 • Första hjälpen vid köldskador och hur man kan förebygga dessa
 • Förgiftningar
 • Första hjälpen vid sjukdomar orsakade av värme och hur man kan förebygga dessa

Gruppvisa specialteman

 • Öka kunskaperna om första hjälpen och hälsofrämjande
 • Att främja sin egen hälsa och säkerhet
 • Valbara teman utgående från målgruppens behov och önskemål
 • Grundkurs i HLR-D 4 h

Förhandskrav

För att kunna delta i en FHJ 2 -kurs krävs att man har ett FHJ 1 -intyg som är i kraft

Pris

125 € (inkl. moms 24%) /deltagare.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Första hjälp II (Karis)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

18 maj 2016

Slutdatum

19 maj 2016

Sista ansökan

08 maj 2016

Kontaktperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi

Utbildningens namn

Första hjälp II (Karis)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

18 maj 2016

Slutdatum

19 maj 2016

Sista ansökan

08 maj 2016

Kontaktperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi

Utbildningens namn

Första hjälp II (Karis)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

18 maj 2016

Slutdatum

19 maj 2016

Sista ansökan

08 maj 2016

Kontaktperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi
Kontaktperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att anmäla dig till utbildningen.