Utbildning:
Första hjälp II

Utbildning

Målsättning

Den som avlagt kursen kan ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men också i mera krävande situationer. På kursen lär man sig också att förebygga olyckor.

Innehåll

 • Hjälpförfarandet i situationer där första hjälpen behövs
 • Livräddande första hjälpen:
 • Basal hjärt- och lungräddning; vuxen, barn och spädbarn
 • Här ingår också tidig defibrillering vid återupplivning av vuxna
 • Första hjälpen vid medvetslöshet
 • Störningar i blodcirkulationen (chock)
 • Främmande föremål i luftvägarna
   
 • Skademekanismens betydelse vid skada:
 • Undersökning av den skadade för att kunna ge första hjälpen
 • Skador i bröstkorgen, i magen eller bäckenområdet samt inre blödningar 
 • Skador i extremiteter, ryggradsskador
 • Skall- och ansiktsskador
   
 • Första hjälpen vid skador
 • Benbrott
 • Led- och mjukdelsskador
 • Belastnings- och muskelskador
 • Att övervaka och följa upp tillståndet för den skadade
 • Rätt läge för den skadade, att skydda den skadade, förflyttning och transport av den skadade
 • Första hjälpen vid köldskador och hur man kan förebygga dessa
 • Förgiftningar
 • Första hjälpen vid sjukdomar orsakade av värme och hur man kan förebygga dessa

Gruppvisa specialteman

 • Öka kunskaperna om första hjälpen och hälsofrämjande
 • Att främja sin egen hälsa och säkerhet
 • Valbara teman utgående från målgruppens behov och önskemål
 • Grundkurs i HLR-D 4 h

Förhandskrav

För att kunna delta i en FHJ 2 -kurs krävs att man har ett FHJ 1 -intyg som är i kraft

Pris

125 € (inkl. moms 24%) /deltagare.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Första hjälp II

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02570 Esbo

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

22 mar 2016

Slutdatum

23 mar 2016

Sista ansökan

11 mar 2016

Kontaktperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
janina.ronnberg@axxell.fi

Kostnad

125 € (inneh. moms 24%) /deltagare.

Utbildningens namn

Första hjälp II

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Esbo
Axxell i Esbo

Inspektorsgränd 3
02570 Esbo<() Esbo

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

22 mar 2016

Slutdatum

23 mar 2016

Sista ansökan

11 mar 2016

Kontaktperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
janina.ronnberg@axxell.fi

Förklaring

125 € (inneh. moms 24%) /deltagare.

Utbildningens namn

Första hjälp II

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02570 Esbo

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

22 mar 2016

Slutdatum

23 mar 2016

Sista ansökan

11 mar 2016

Kontaktperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
janina.ronnberg@axxell.fi

Kostnad

125 € (inneh. moms 24%) /deltagare.
Kontaktperson

Janina Rönnberg

0290 01 7663
janina.ronnberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Mera information om när nästa kurs ordnas senare