Utbildning:
Från avbrutna merkonomstudier till examen!

Utbildning

Avbrutna studier? Slutför nu! Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom.

Kompetensområdet för ekonomi- och kontorsservice eller kundservice och försäljning. Heltidsstudier (35 h/vecka). Flerformsstudier med hjälp av inlärningsplattformen Fronter. (1-2 närstudiedagar vid Axxell, Karis och 4-3 distansstudiedagar i veckan, vissa delar av utbildningen kan också vara underkvällstid).

I utbildningen ingår inlärning i arbete (i enlighet med personlig tillämpning.)
Utbildningen är svenskspråkig, några studiehelheter är tvåspråkiga (svenska/finska). Examen förverkligas enligt det fristående examenssystemet.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta Klara Roos, klara.roos@axxell.fi, tfn 044 739 7359.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Från avbrutna merkonomstudier till examen!

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

03 aug 2014

Slutdatum

26 maj 2016

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är gratis för den studerande. Examensavgift 58 euro.

Övrigt

Målgrupp

Denna utbildning i grundexamen i företagsekonomi är specialdesignad för dig som vill slutföra dina avbrutna merkonomstudier.

Övrigt

Sommarpaus 29.6-31.7.2015

Utbildningens namn

Från avbrutna merkonomstudier till examen!

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

03 aug 2014

Slutdatum

26 maj 2016

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis för den studerande. Examensavgift 58 euro.

Övrigt

Målgrupp

Denna utbildning i grundexamen i företagsekonomi är specialdesignad för dig som vill slutföra dina avbrutna merkonomstudier.

Övrigt

Sommarpaus 29.6-31.7.2015

Utbildningens namn

Från avbrutna merkonomstudier till examen!

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

03 aug 2014

Slutdatum

26 maj 2016

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7610
mats.lindberg@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är gratis för den studerande. Examensavgift 58 euro.

Övrigt

Målgrupp

Denna utbildning i grundexamen i företagsekonomi är specialdesignad för dig som vill slutföra dina avbrutna merkonomstudier.

Övrigt

Sommarpaus 29.6-31.7.2015Kontaktperson

Mats Lindberg
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7610
mats.lindberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Om du är minst 18 år och lämplig för branschen. Utbildningen har börjat, hör dig för med Mats Lindberg (kontaktuppgifter ovan) om möjlighet att hoppa på utbildningen.

Tillsammans med den studerande gör vi upp en personlig studieplan/examensplan utgående från hans/hennes tidigare kunskap och färdigheter