Utbildning:
Grönväxtskötare

Utbildning

Kursen ordnas för tillfället inte. Mera information när utbildningen eventuellt ordnas nästa gång meddelas senare.

Kursen för grönväxtskötare består av två obligatoriska examensdelar från yrkesexamen i gröninredning och ger dig färdigheter att sköta grönväxter samt att producera gröninredningar. Tidtabellen för den personliga studie- och examensplanen görs individuellt upp med varje studerande.

Kursen består av examensdelarna Underhåll av grönväxter och Gröninredning. Den förberedande utbildningen är 20 sv flerformsutbildning.

Första info- och närstudietillfälle hålls den 27.10 2014 kl. 12-16 på adressen Axxell Överby, Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo.

Axxell, Överby är en välrenommerad arrangör av yrkesexamen i gröninredning. Som bedömare fungerar vårt lands främsta experter på gröninredning.

Kostnader

Kurspriset för den förberedande utbildningen är 200 € samt examensavgiften på 58 € som är fastställd av utbildningsstyrelsen. För de som enbart deltar i examenstillfällen är priset 200 €/examenstillfälle samt utbildningsstyrelsens examensavgift på 58 €.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Grönväxtskötare

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

27 okt 2014

Slutdatum

15 maj 2015

Sista ansökan

26 sep 2014

Kontaktperson

Susanne Ojala
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo

susanne.ojala@axxell.fi

Kostnad

Kurspriset för den förberedande utbildningen är 200 € samt examensavgiften på 58 € som är fastställd av utbildningsstyrelsen.� För de som enbart deltar i examenstillfällen är priset 200 €/examenstillfälle samt utbildningsstyrelsens examensavgift på 58 €.

Utbildningens namn

Grönväxtskötare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Esbo
Axxell i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<() Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

27 okt 2014

Slutdatum

15 maj 2015

Sista ansökan

26 sep 2014

Kontaktperson

Susanne Ojala
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo

susanne.ojala@axxell.fi

Förklaring

Kurspriset för den förberedande utbildningen är 200 € samt examensavgiften på 58 € som är fastställd av utbildningsstyrelsen.� För de som enbart deltar i examenstillfällen är priset 200 €/examenstillfälle samt utbildningsstyrelsens examensavgift på 58 €.

Utbildningens namn

Grönväxtskötare

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

27 okt 2014

Slutdatum

15 maj 2015

Sista ansökan

26 sep 2014

Kontaktperson

Susanne Ojala
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo

susanne.ojala@axxell.fi

Kostnad

Kurspriset för den förberedande utbildningen är 200 € samt examensavgiften på 58 € som är fastställd av utbildningsstyrelsen.� För de som enbart deltar i examenstillfällen är priset 200 €/examenstillfälle samt utbildningsstyrelsens examensavgift på 58 €.
Kontaktperson

Susanne Ojala
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo

susanne.ojala@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen ordnas för tillfället inte.

Ansökningstiden avslutas den 26.9 2014. Fyll i och skicka in blanketten nedan.