Course:
Yrkesexamen i guideservice (Åbo)

Ny guideutbildning i Åbo!

Hösten 2020 startar en guideutbildning i Åbo! Utbildningen är för dig som är intresserad av att vägleda, berätta och bjuda på dig själv. Trots att fokus på den lokala biten i utbildningen ligger på Åbo och dess omnejd, så lämpar sig utbildningen utmärkt även för dig som vill guida på andra håll i Finland och världen. Du avlägger yrkesexamen i guideservice och blir yrkesguide.

Utbildningen ordnas i samarbete med Finlands Guideförbund r.f. Utbildningen förbereder för examensdelarna Produktifiering och genomförande av guideservice, Arbete som specialguide, Guidning på främmande språk och Att fungera som lokalguide. Språkundervisning eller språktest för språkintyg ingår inte. Plock ur innehållet:  Fakta om Finland, att göra turismservicepaket, att prissätta och marknadsföra, säkerhet, turismnäringen ur guidens perspektiv, guidningsteknik, guidningsövningar i buss och under promenad, lagstiftning och hållbar utveckling.

Den beräknade utbildningstiden är ca 1,5 år. För varje studerande görs en personlig utvecklingsplan för kunnande upp, där bl.a. tidigare kunnande beaktas. Examen avlägger du genom yrkesprov, där du i praktiken visar ditt kunnande under guidningar av olika slag. Guidningarna kompletteras med skriftliga arbeten.

Utbildningen genomförs som närstudier, distansstudier på nätet, studiebesök och guidningsövningar. Närstudietillfällena äger fysiskt rum i Åbo, men vi strävar till att man i de flesta fall ska kunna delta i föreläsningarna även per distans. Det är obligatorisk närvaro på plats och ställe i skolan vid några tillfällen.

Utbildningen startar den 30.9.2020. Närstudier eller distansföreläsningar ordnas på onsdag kvällar (klockan 17.30-21.00) fram till 28.4.2021. Resten av studietiden är reserverad för eventuell utbildning enligt utbildningsavtal UA (praktik) och yrkesprov. Hela studietiden till slut samlas vi regelbundet till handledningstillfällen. Studiebesök och guidningsövningar enligt överenskommelse.

Utbildningens pris är 450 €. Efter avlagd examen kan du ansöka om Utbildningsfondens yrkesexamensstipendium. Gällande belopp och kriterier se www.koulutusrahasto.fi/se/yrkesexamensstipendium/.


Detailed information

Course name

Yrkesexamen i guideservice (Åbo)

Location

Utbidningen ordnas i Axxells utrymmen i Åbo

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

30 Sep 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

31 Aug 2020

Contact

Anna Gråhn

044-739 7263
anna.grahn@axxell.fi

Price

450€

Course name

Yrkesexamen i guideservice (Åbo)

Location

Utbidningen ordnas i Axxells utrymmen i Åbo

Axxell i
Axxell i

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

30 Sep 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

31 Aug 2020

Contactperson

Anna Gråhn

044-739 7263
anna.grahn@axxell.fi

Price

450€

Course name

Yrkesexamen i guideservice (Åbo)

Location

Utbidningen ordnas i Axxells utrymmen i Åbo

Hertig Johans parkgata 21
20100 Åbo

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

30 Sep 2020

End Date

December 2021

Last day to apply

31 Aug 2020

Contactperson

Anna Gråhn

044-739 7263
anna.grahn@axxell.fi

Price

450€Contact

Anna Gråhn

044-739 7263
anna.grahn@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas för en personlig intervju.

Sista ansökningsdag är 31.8.2020.