Course:
Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Utbildning

Utbildningen förbereder examinanden att avlägga fristående examen för grundexamen inom hästhushållning, hästskötare. Du har hos oss möjlighet att inrikta dig på hästuppfödning eller på tjänster för hobbyutövare.

Tjänster för hobbyutövare

För att kunna avlägga examen krävs ridkunskaper på minst lätt C-nivå vid starten av utbildningen samt en häst som är skolad minst till lätt B-nivå och hoppas 80 cm banor. Examinanden har efter avlagd examen färdigheter att fungera som anställd eller företagare inom ridbranschen. MEd minst goda prestationer i specifika uppgifter (dressyrprogram, hoppbanor, undervisningsprov och vandrings- eller terrängutflykt till häst) kan Finlands ryttarförbund (FRF) tilldela yrkesbeteckningen Hästhobbyhandledare. Detta berättigar att bedriva verksamhet i ett av FRF godkänt hobbystall.

Hästuppfödning

Denna inriktning lämpar sig för dig som vill få breda baskunskaper i hästskötsel och hästhantering. I utbildningen ingår skötsel och skolning av föl och unghästar, du bekantar dig med avels- och utställningsverksamheten och lär dig att motionera olika hästar. Efter avlagd examen har du förutsättningar att utvecklas och avlägga specialyrkesexamen för stallmästare med ytterligare arbetserfarenhet.

Studiernas längd

Examen avläggs enligt en för den studerande personlig examensplan. Examen beräknas kunna avläggas på en tid på 1,5–2 år. Utbildningen passar bra även för digs om blivit student och som vill hålla ett mellanår innan du söker dig vidare t.ex. till agrolog- eller veterinärutbildningen.

Studieform

Studierna anordnas som flerformsstudier: 
•    Närstudier 5 dagar i månaden på Brusaby, Kimito. Närstudieveckorna läsåret 2017-2018 är under hösten vecka 34, 38, 42, 46 och 50. Under våren är veckorna 2, 6, 10, 14, 18 och 22.
•    Exkursioner 
•    Arbeten vid företag (Inlärning i arbete)
•    Litteratur- och distansuppgifter

Utbildningen är tvåspråkig

Innehåll (examensdelar)

 • Hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande
 • Företagande inom hästhushållningen
 • Skötsel av stall och stallmiljöer
 • Ridning och travsport
 • Enligt egen inriktning
 • Arbete med rid- och körhästar i egenskap av hästhobbyhandledare
 • Handledning av hobbyutövare
 • Tillhandahållande av tjänster för hobbyutövare
 • Arbete vid ett stuteri
 • Att verka som hästuppfödare
 • Arbete med avels- och tävlingshästar
 • 1 valfri examensdel

Examen förutsätter att du även skaffar dig praktiska kunskaper mellan närstudierna.

Om du väljer inriktningen på Tjänster för hobbyutövare bör du söka ha ett ställe att öva ridlektioner vid. Kraven är att stallet fyller förutsättningarna för en godkänd ridskola eller ett godkänt hobbystall samt att det finns möjligheter att regelbundet öva lektionshållande. Möjligheten att träna sin egen ridning är också ytterst viktigt. Beroende på egen ridnivå och rutin behöver man få mer eller mindre lektioner och träning samt möjligheter att rida på bra botten även under vintertid.

Om du väljer inriktningen på Hästuppfödning bör du söka ett stall där du kan träna på skötsel och hantering av avelshästar, föl och unghästar.


Detailed information

Course name

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

March 2018

End Date

31 May 2020

Contact

Anna Pajanen
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7311
anna.pajanen@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismen

Course name

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

March 2018

End Date

31 May 2020

Contactperson

Anna Pajanen
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7311
anna.pajanen@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismen

Course name

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

March 2018

End Date

31 May 2020

Contactperson

Anna Pajanen
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7311
anna.pajanen@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismenContact

Anna Pajanen
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7311
anna.pajanen@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för att söka till utbildningen. En ny utbildning startar i mars 2018.