Course:
Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Utbildning

Den studerande avlägger grundexamen inom hästhushållning och får yrkesbenämningen hästskötare. Du har hos oss möjlighet att inrikta dig på tjänster för hobbyutövare.

Tjänster för hobbyutövare

För att kunna avlägga examen krävs ridkunskaper på minst lätt C-nivå vid starten av utbildningen samt en häst som är skolad minst till lätt B-nivå och hoppar 80 cm hinderbanor. Den studerande har efter avlagd examen färdigheter att fungera som anställd eller företagare inom ridbranschen. Med minst goda prestationer i specifika uppgifter (dressyrprogram, hoppbanor, undervisningsprov och vandrings- eller terrängutflykt till häst) kan Finlands ryttarförbund (FRF) tilldela yrkesbeteckningen Hästhobbyhandledare. Detta berättigar att bedriva verksamhet i ett av FRF godkänt hobbystall.

Studiernas längd

För varje studerande utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnande. Examen beräknas kunna avläggas på ca. 1,5–2 år. Utbildningen passar bra även för dig som blivit student och som vill hålla ett mellanår innan du söker dig vidare t.ex. till agrolog- eller veterinärutbildningen.

Studieform

Studierna anordnas som flerformsstudier:
•Närstudier 5 dagar i månaden på Brusaby, Kimito. Studierna inleds med närstudier vecka 38, 17-19.9.
•Exkursioner
•Arbeten vid företag (Inlärning i arbete)
•Litteratur- och distansuppgifter

Utbildningen är tvåspråkig

Innehåll (examensdelar)

  • Hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande
  • Företagande inom hästhushållningen
  • Skötsel av stall och stallmiljöer
  • Ridning och travsport
  • Arbete med rid- och körhästar i egenskap av hästhobbyhandledare
  • Handledning av hobbyutövare
  • Tillhandahållande av tjänster för hobbyutövare
  • 1 valfri examensdel

Examen förutsätter att du även skaffar dig praktiska kunskaper mellan närstudierna.

Om du väljer inriktningen "Tjänster för hobbyutövare" bör du ha tillgång till en godkänd ridskola eller ett godkänt hobbystall där det finns möjlighet för dig att regelbundet öva dig att hålla ridlektioner. Möjligheten att träna sin egen ridning är också ytterst viktig. Beroende på den egna ridnivån och rutinen behöver man få mer eller mindre lektioner och träning, samt möjligheter att rida på bra botten även vintertid.

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.


Detailed information

Course name

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

September 2018

Contact

Maria Kulmala
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7270
maria.kulmala@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismen

Course name

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Location

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

September 2018

Contactperson

Maria Kulmala
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7270
maria.kulmala@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismen

Course name

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

September 2018

Contactperson

Maria Kulmala
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7270
maria.kulmala@axxell.fi

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismenContact

Maria Kulmala
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7270
maria.kulmala@axxell.fi


Application process

Ännu några lediga studieplatser! Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för att söka till utbildningen. En ny utbildning startar med närstudier vecka 38, 2018.