Utbildning:
Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Utbildning

Utbildningen förbereder examinanden att avlägga Fristående grundexamen inom hästhushållning, kompetensområdet för hästskötare, med inriktning på tjänster för hobbyutövare.

Examinanden har efter avlagd examen färdigheter att verksamma som anställd eller företagare inom ridbranschen. Med minst goda prestationer i delexamenAnvändning av hästar i turismen kan examenskommissionen inom hästhushållning bevilja examinanden benämningen fritidsridledare.

Detta berättigar att bedriva verksamhet i ett av Finlands Ryttarförbund rf. godkänt hobbystall.

Studiernas längd

Examen avläggs enligt en för den studerande personlig examensplan. 
Examen beräknas kunna avläggas på en tid på 1,5–2 år.

Studieform

Studierna anordnas som flerformsstudier: 
•    Närstudier 5 dagar i månaden på Brusaby, Kimito
•    Exkursioner 
•    Arbeten vid företag (Inlärning i arbete)
•    Litteratur- och distansuppgifter

Utbildningen är tvåspråkig

Innehåll (examensdelar)

 • Hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande
 • Företagande inom hästhushållningen&n
 • Skötsel av stall och stallmiljöer
 • Ridning och travsport
 • Arbete med rid- och körhästar i egenskap av hästhobbyhandledare
 • Handledning av hobbyutövare
 • Tillhandahållande av tjänster för hobbyutövare
 • 1 valfri examensdel

Utbildningen är uppbyggd av studier i flerform.

Närstudierna, en vecka i månaden, hålls i Brusaby.

Examen förutsätter att du även skaffar dig praktiska kunskaper mellan närstudierna.Var och en bör ha ett ställe att öva ridlektioner vid. Kraven är att stallet fyller förutsättningarna för en godkänd ridskola eller ett godkänt hobbystall samt att det finns möjligheter att regelbundet öva lektionshållande.

Möjligheten att träna sin egen ridning är också ytterst viktigt. Beroende på egen ridnivå och rutin behöver man få mer eller mindre lektioner och träning samt möjligheter att rida på bra botten även under vintertid.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2017

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Anna Pajanen
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7311
anna.pajanen@axxell.fi

Övrigt

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismen

Utbildningens namn

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2017

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Anna Pajanen
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7311
anna.pajanen@axxell.fi

Övrigt

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismen

Utbildningens namn

Hästskötare – Grundexamen inom hästhushållning

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2017

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Anna Pajanen
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7311
anna.pajanen@axxell.fi

Övrigt

Examinationsform

Vuxenutbildning: fristående examen för hästskötare med inriktning Användning av hästar i turismenKontaktperson

Anna Pajanen
Brusabyvägen 2 25700 Kimito
044 739 7311
anna.pajanen@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökningskrav

 • Lämplig yrkesutbildning eller arbetserfarenhet
 • Egen ridnivå minst lätt C
 • Lämplig kurshäst (utbildad till lätt B nivå)