Course:
Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (vuxenutbildning)

Utbildning

Nästa utbildning planeras starta hösten 2018. Mera information om den nya utbildning kommer under våren.

Byggbranschen behöver alltid kunnig personal. Man behöver alltid bygga nytt eller renovera befintligt. Om du är intresserad av byggnadsbranschen och vill lära dig bygga med fokus på den praktiska inlärningen, sök till Axxells husbyggarutbildning!

Utbildningens mål och förverkligande

Målet med utbildningen är, att man under studietiden lär sig att självständigt och med rätta metoder tillämpa sina kunskaper och färdigheter senare i arbetslivet samt avlägga examen eller delar av examen. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier vilket betyder praktiska övningar och teoriundervisning 2-3 dagar i medeltal per vecka (dagtid) och resten av tiden är självstudier och övning på arbetsplatser.

Inga närstudier under julimånad.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av byggnadsbranschen och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom byggnadsbranschen. För varje studerande görs en personlig studieplan.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Om du är arbetslös skall du kontakta te-byrån innan du ansöker till utbildningen. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Utbildningsfonden, fackföreningar, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi. Kolla upp möjligheterna i god tid innan utbildningen inleds.

Innehåll

Utbildningen består av 2 obligatoriska och 4 valbara examensdelar

De obligatoriska examensdelarna är:

Grundläggningsarbeten
Arbeten i stomskedet

Därtill väljer man 4 av de valbara delarna (beroende på vilken inriktning man väljer):

Avslutande arbeten inomhus
Ytterbeklädnads- och takarbeten
Plattsättning
Armerings- och betongarbeten
Formarbeten
Timmerbyggande
Byggnadsrenovering
Ställningsbyggande
 

Heta arbeten-, förstahjälp- och arbetssäkerhetskort-kurser ingår i utbildningen.


Detailed information

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (vuxenutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Hösten 2018

Contact

Regina Kalenius
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (vuxenutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Regina Kalenius
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (vuxenutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Regina Kalenius
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).Contact

Regina Kalenius
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi


Application process

Nästa utbildning planeras starta hösten 2018. Mera information om den nya utbildning kommer under våren.