Course:
Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (vuxenutbildning)

Utbildning

Det behövs alltid yrkesmän inom byggnadsbranschen oberoende av ekonomiska tider. Byggnadsrenovering utförs också mer nu än någonsin tidigare. Du, som är intresserad av byggnadsbranschen med inriktning på murnings- och plattläggnings- eller timmermansarbeten och vill lära dig med fokus på den praktiska inlärningen, sök till Axxells Husbyggare-utbildning!

Utbildningens mål och förverkligande

Målet med utbildningen är, att man under studietiden lär sig att självständigt och med rätta metoder tillämpa sina kunskaper och färdigheter senare i arbetslivet samt avlägga examen eller delar av examen. Utbildningen förverkligas som flerforms studier vilket betyder praktiska övningar och teoriundervisning 2-3 dagar i medeltal per vecka (dagtid) och resten av tiden är självstudier och övning på egna projekt eller arbetsplatser. Inlärning i arbete-platser kan även skaffas via skolan.

Inga närstudier under julimånad.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av byggnadsbranschen och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom byggnadsbranschen. För varje studerande görs en personlig studieplan.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Om du är arbetslös skall du kontakta te-byrån innan du ansöker till utbildningen. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Utbildningsfonden, fackföreningar, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi. Kolla upp möjligheterna i god tid innan utbildningen inleds.

Innehåll

Utbildningen består av 2 obligatoriska och 4 valbara examensdelar

De obligatoriska examensdelarna är:

Grundläggningsarbeten
Arbeten i stomskedet

Därtill väljer man 4 av de valbara delarna (beroende på vilken inriktning man väljer):

Avslutande arbeten inomhus
Ytterbeklädnads- och takarbeten
Murning
Plattsättning
Armerings- och betongarbeten
Rappning
Formarbeten
Timmerbyggande
Byggnadsrenovering
Ställningsbyggande
Montering av byggsten med bruk

Heta arbeten-, förstahjälp- och arbetssäkerhetskort-kurser ingår i utbildningen.


Detailed information

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (vuxenutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Jan 2016

End Date

15 Dec 2017

Contact

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (vuxenutbildning)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Jan 2016

End Date

15 Dec 2017

Contactperson

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Husbyggare - Grundexamen inom byggnadsbranschen (vuxenutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

11 Jan 2016

End Date

15 Dec 2017

Contactperson

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).Contact

Seppo Nylund
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Lediga studieplatser. Sök nu!

 

Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA