Utbildning:
Hygienkompetens/hygienpass, Pargas

Utbildning

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar oförpackade livsmedel.

Kursen ordnas:

26.4.2017 kl. 16.30-18.30 teori

3.5.2017 kl. 16.30-17.30 repetition

3.5.2017 kl. 17.30-18.30 tent


Man kan tentera på de båda inhemska språken.

Ta med en blå kulspetspenna och ID (körkortet eller ditt officiella pass) till tenttillfället. Du har möjligheten att höra de rätta svaren genast efter tenttillfället.

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

Som utbildare fungerar Marianne Taipale, behörig utbildare som är auktoriserad av Livsmedelssäkerhetsverket för att handha testet och utfärda kompetensbevis.

Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Pargas

Adress där utbildning ordnas

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

26 apr 2017

Kontaktperson

Marianne Taipale
Vapparvägen 4, 21600 Pargas

pargas@axxell.fi

Kostnad

100€ för teori + tent , enbart tent 50€

Övrigt

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Pargas

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

26 apr 2017

Kontaktperson

Marianne Taipale
Vapparvägen 4, 21600 Pargas

pargas@axxell.fi

Förklaring

100€ för teori + tent , enbart tent 50€

Övrigt

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass, Pargas

Adress där utbildning ordnas

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

26 apr 2017

Kontaktperson

Marianne Taipale
Vapparvägen 4, 21600 Pargas

pargas@axxell.fi

Kostnad

100€ för teori + tent , enbart tent 50€

Övrigt

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Kontaktperson

Marianne Taipale
Vapparvägen 4, 21600 Pargas

pargas@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att anmäla dig till utbildningen. Annullering av deltagande bör ske senast sju (7) dagar innan kursen inleds. För övriga villkor gällande avbokning, se fliken Övrigt på denna sida.