Course:
Hygienkompetens/hygienpass, tenttillfälle, Pargas

Utbildning

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar oförpackade livsmedel.

Tidpunkt: Våren 2019

Tenten kostar 50€. Man kan tentera på de båda inhemska språken. Meddela då du anmäler dig i fältet Övriga uppgifter på vilket språk du vill ha tenten.

Kom ihåg att förbereda dig väl. Här hittar du material som kan vara bra att läsa innan du kommer på tent https://www.evira.fi/sv/livsmedel/hygienpass/. Här finns även material som kan vara till hjälp http://www.edu.fi/download/118676_ratt_att_kocka_elevmaterial.pdf

Ta med en blå kulspetspenna och ID (körkortet eller ditt officiella pass) till tenttillfället. Du har möjligheten att höra de rätta svaren genast efter tenttillfället.

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

Ansvarsperson: Anna-Stina Werner.

Detailed information

Course name

Hygienkompetens/hygienpass, tenttillfälle, Pargas

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Våren 2019

Last day to apply

14 Oct 2018

Contact

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Course name

Hygienkompetens/hygienpass, tenttillfälle, Pargas

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Våren 2019

Last day to apply

14 Oct 2018

Contactperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Course name

Hygienkompetens/hygienpass, tenttillfälle, Pargas

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Våren 2019

Last day to apply

14 Oct 2018

Contactperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fiContact

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi


Application process

Nästa kurs ordnas våren 2019 - närmare information i början av 2019.

Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten för att anmäla dig till tenten (möjligheten att söka öppnas inom kort).

Observera att kursen betalas i samband med anmälan via betalningssystemet checkout. Betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. Annulleringsvillkor och mera info nere.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

Företag observera!
Då man väljer företagsfaktura som betalningsalternativ via Collector Bank så måste den person som gör anmälan skriva in det egna signumet samt identifiera sig med sina egna bankkoder eller med Mobil ID. Därefter kan fakturauppgifterna matas in i systemet och fakturan skickas till företaget. För mera information kontakta info@collectorbank.fi.Ifall det blir problem i samband med anmälan, kontakta ansokan@axxell.fi.