Course:
Hygienkompetens/hygienpass, Pargas

Utbildning

Målet med utbildningen är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien. Utbildningen är ämnad för alla som i sitt arbete hanterar oförpackade livsmedel.

Kursen ordnas:

Nästa kurs ordnas hösten 2017

.2017 kl. 16.30-18.30 teori

.2017 kl. 16.30-17.30 repetition

.2017 kl. 17.30-18.30 tent


Man kan tentera på de båda inhemska språken.

Ta med en blå kulspetspenna och ID (körkortet eller ditt officiella pass) till tenttillfället. Du har möjligheten att höra de rätta svaren genast efter tenttillfället.

Innehåll

• Mikrobiologins grunder
• Matförgiftningar
• Hygieniska arbetsmetoder
• Personlig hygien
• Rengöring
• Egenkontroll
• Lagstiftning

Som utbildare fungerar Marianne Taipale, behörig utbildare som är auktoriserad av Livsmedelssäkerhetsverket för att handha testet och utfärda kompetensbevis.

Detailed information

Course name

Hygienkompetens/hygienpass, Pargas

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2017

Contact

Marianne Taipale
Vapparvägen 4, 21600 Pargas

pargas@axxell.fi

Charge

100€ för teori + tent , enbart tent 50€

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Hygienkompetens/hygienpass, Pargas

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2017

Contactperson

Marianne Taipale
Vapparvägen 4, 21600 Pargas

pargas@axxell.fi

Förklaring

100€ för teori + tent , enbart tent 50€

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Hygienkompetens/hygienpass, Pargas

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2017

Contactperson

Marianne Taipale
Vapparvägen 4, 21600 Pargas

pargas@axxell.fi

Charge

100€ för teori + tent , enbart tent 50€

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Contact

Marianne Taipale
Vapparvägen 4, 21600 Pargas

pargas@axxell.fi


Application process

Nästa kurs ordnas hösten 2017. Anmälningen öppnar under hösten då datumet för utbildningen klarnat.

Annullering av deltagande bör ske senast sju (7) dagar innan kursen inleds. För övriga villkor gällande avbokning, se fliken Övrigt på denna sida.