Utbildning:
Hygienkompetens/hygienpass-testtillfälle, Karis

Utbildning

Hygienkompetens/Hygienpass-tenttillfället ordnas

Våren 2017

Målet är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien.

Som övervakare fungerar Anna-Stina Werner auktoriserad av Livsmedelssäkerhetsverket för att handha testet och utfärda kompetensbevis.

Du hittar också mera info om testet på http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/hygienkompetens/ Läsmaterial på svenska hittar du i http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/. Bekanta dig med materialet före testtillfället.

Pris: 50 € (inkl. moms 24 %). OBS! Betalas till kansliet samma dag före testet! Kansliet finns också på tredje våningen.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass-testtillfälle, Karis

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

50€

Kostnad

OBS! Betalas till kansliet samma dag före testet! Priset innehåller moms 24%.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass-testtillfälle, Karis

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

50€

Förklaring

OBS! Betalas till kansliet samma dag före testet! Priset innehåller moms 24%.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass-testtillfälle, Karis

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

50€

Kostnad

OBS! Betalas till kansliet samma dag före testet! Priset innehåller moms 24%.Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Anmälan senast .