Utbildning:
Hygienkompetens/hygienpass-testtillfälle, Karis

Utbildning

Hygienkompetens/Hygienpass-tenttillfället ordnas

04.05.2017 kl 20-20.45

Svaren gås igenom 20:45-21.30 (för de som vill delta)

Målet är att avlägga det lagstadgade hygienkompetenstestet och få baskunskaper i livsmedelshygien.

Som övervakare fungerar Marianne Taipale auktoriserad av Livsmedelssäkerhetsverket för att handha testet och utfärda kompetensbevis.

Alla deltagare skall ha en blå kulspetspenna och ID (körkort, pass, det nya ID-kortet med foto - tex Kela-kort eller gamla IDn godkänns inte https://www.evira.fi/sv/livsmedel/hygienpass/fragor-och-svar/faststallande-av-identiteten-vid-kompetenstest/).

Du hittar också mera info om testet på http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/hygienkompetens/ Läsmaterial på svenska hittar du i http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/. Bekanta dig med materialet före testtillfället.

Pris: 50 € (inkl. moms 24 %).


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass-testtillfälle, Karis

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

04 maj 2017

Slutdatum

04 maj 2017

Sista ansökan

21 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

50€

Kostnad

OBS! Betalas till kansliet samma dag före testet! Priset innehåller moms 24%.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass-testtillfälle, Karis

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

04 maj 2017

Slutdatum

04 maj 2017

Sista ansökan

21 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

50€

Förklaring

OBS! Betalas till kansliet samma dag före testet! Priset innehåller moms 24%.

Utbildningens namn

Hygienkompetens/hygienpass-testtillfälle, Karis

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

04 maj 2017

Slutdatum

04 maj 2017

Sista ansökan

21 apr 2017

Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi

Pris

50€

Kostnad

OBS! Betalas till kansliet samma dag före testet! Priset innehåller moms 24%.Kontaktperson

Janina Rönnberg


janina.ronnberg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Anmälan senast 21.4.17.