För företagare / arbetsgivare

Våra kunder är allt från små och mellanstora företag till större organisationer. Vi erbjuder företagare möjligheter att utveckla och uppehålla det egna kunnandet. Vilka utvecklingsbehov eller -önskemål har ditt företag/din organisation eller du själv som företagare? Behövs en kartläggning av kunskapsbehovet?

Du som företagare eller arbetsgivare kan få flera olika former av stöd både vid rekrytering och fortbildning. På www.te-palvelut.fi hittar du mer info.

Ta kontakt, så lägger vi upp ett lämpligt paket för dig! Vi ger gärna en offert på vår utbildnings- och utvecklingsservice för de behov företaget har.

Teknik och hantverk
Seppo Nylund
029001 7617
044 739 7617

Regina Kalenius
029001 7605
044 739 7605

Handel och service
Mats Lindberg
029001 7610
044 739 7610

Pedagogik, social- och hälsovård
Petra Baarman
029001 7631
044 739 7631

Trädgård
Nina Sevelius
029001 7658
044 739 7658

Språk
Kristel Kivisik
044-739 7702

Naturbruk och miljö
Henrik Jern
044-739 7297

Turismbranschen
Linda Glasberg-Lindholm
044-739 7241

Hantverk och konstindustri
Marina Åkermarck
029001 7736
044 739 7736

Läroavtal

Om du som arbetsgivare väljer att ingå läroavtal får du avgiftsfri utbildning till ny eller befintlig personal samt en utbildningsersättning för den handledning som ordnas åt den studerande på arbetsplatsen. Utbildningsersättningens storlek varierar beroende på vilken examen den anställda studerar till. Läs vidare och upptäck vilka andra stöd och förmåner som finns tillgängliga för arbetsgivaren! www.axxell.fi/laroavtal

Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform där ca 80 % av inlärningen sker på arbetsplatsen, resten är teoristudier på en läroanstalt. Genom läroavtal är det möjligt att utbilda personal enligt de aktuella behov som finns hos arbetsgivaren. Även företagare kan ingå läroavtal och då sker arbetsinlärningen i det egna företaget. Läroavtal är ett flexibelt sätt att få behörig personal!