ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

För företagare / arbetsgivare

Våra kunder är allt från små och mellanstora företag till större organisationer. Vi erbjuder företagare möjligheter att utveckla och uppehålla det egna kunnandet. Vilka utvecklingsbehov eller -önskemål har ditt företag/din organisation eller du själv som företagare? Behövs en kartläggning av kunskapsbehovet?

Du som företagare eller arbetsgivare kan få flera olika former av stöd både vid rekrytering och fortbildning. På www.te-palvelut.fi hittar du mer info.

Ta kontakt, så lägger vi upp ett lämpligt paket för dig! Vi ger gärna en offert på vår utbildnings- och utvecklingsservice för de behov företaget har.

Teknik, IT och sjöfart
Harry Åkerfelt
044 739 7635

Regina Kalenius
044 739 7605

Mat och service
Belinda Rehn
044-739 7803

Handel
Mats Lindberg
044 739 7610

Pedagogik, social- och hälsovård
Johanna Lind
044 739 7441

Trädgård
Heidi Wirtanen
044 739 7658

Språk
Riitta Laukkanen
044-739 7686

Naturbruk och miljö
Henrik Jern
044-739 7297

Turismbranschen
Linda Glasberg-Lindholm
044-739 7241

Hantverk och konstindustri
Marina Åkermarck
044 739 7736

Läroavtal

Om du som arbetsgivare väljer att ingå läroavtal får du avgiftsfri utbildning till ny eller befintlig personal samt en utbildningsersättning för den handledning som ordnas åt den studerande på arbetsplatsen. Utbildningsersättningens storlek varierar beroende på vilken examen den anställda studerar till. Läs vidare och upptäck vilka andra stöd och förmåner som finns tillgängliga för arbetsgivaren! www.axxell.fi/laroavtal

Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform där ca 80 % av inlärningen sker på arbetsplatsen, resten är teoristudier på en läroanstalt. Genom läroavtal är det möjligt att utbilda personal enligt de aktuella behov som finns hos arbetsgivaren. Även företagare kan ingå läroavtal och då sker arbetsinlärningen i det egna företaget. Läroavtal är ett flexibelt sätt att få behörig personal!