Course:
Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)


Detailed information

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

01 Sep 2020

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

02 Aug 2020

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

01 Sep 2020

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

02 Aug 2020

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

01 Sep 2020

End Date

29 Apr 2022

Last day to apply

02 Aug 2020

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju. Intervjuerna sker 32-33.