Course:
Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)


Detailed information

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2021

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Kock - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (Karis, flerform, kvällstid)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2021

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis för den studerande men den studerande behöver ha egna arbetskläder. Även andra avgifter kan tillkomma.

Miscellaneous

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Application process

Ny utbildning planeras starta hösten 2021 - närmare information senare under våren. Du kan också läsa mera om den flerformsutbildning som startar i augusti på www.axxell.fi/kock-karis

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju.