Course:
Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning(delexamen)

På grund av coronavirusepidemin och regenringens beslut att avbryta närstudierna för tiden 18.3-13.4.2020 kommer utbildningen att senareläggas och närmare tidpunkt för närstudierna meddelas efter den 13.4.2020. Ansökan till utbildningen är öppen och du kan ansöka.

Vill du lära dig använda tecken som stöd och avlägga examensdelen "Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion", 20 kp ur Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning? Då är den här utbildningen för dig!

I utbildningen ingår en förhanduppgift. För att avlägga yrkesprov förutsätts deltagande i alla närstudiedagar och godkända uppgifter.

Närstudierna förverkligas i Axxells utrymmen i Karis. Närmare tidpunkt för närstudierna meddelas efter den 13.4.2020.

Teori/bakgrund gällande kommunikation och tecken som stöd), därtill hemuppgift efter närstudierna

Genomgång av hemuppgifter, reflektioner och teori och praktik

Yrkesprov och bedömning

Delexamen är kostnadsfri för den studerande.


Detailed information

Course name

Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning(delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

Våren 2020

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Delexamen är gratis för den studerande.

Miscellaneous

Axxell övergår till distansundervisning pga regeringens beslut, och alla de utbildningar där det är ändamålsenligt att ha närstudiedagar flyttas till senare skede. Tecken som stöd tillhör de här utbildningar som vi återkommer kring när vi vet hur situstaionen framskrider. Tack för ditt intresse till utbildningen, vi återkommer efter 13.4.2020, och då kan du pånytt ta ställning till om du ännu vill och har möjligheter att delta i utbildningen.

Course name

Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning(delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Våren 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

Delexamen är gratis för den studerande.

Miscellaneous

Axxell övergår till distansundervisning pga regeringens beslut, och alla de utbildningar där det är ändamålsenligt att ha närstudiedagar flyttas till senare skede. Tecken som stöd tillhör de här utbildningar som vi återkommer kring när vi vet hur situstaionen framskrider. Tack för ditt intresse till utbildningen, vi återkommer efter 13.4.2020, och då kan du pånytt ta ställning till om du ännu vill och har möjligheter att delta i utbildningen.

Course name

Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning(delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Våren 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Delexamen är gratis för den studerande.

Miscellaneous

Axxell övergår till distansundervisning pga regeringens beslut, och alla de utbildningar där det är ändamålsenligt att ha närstudiedagar flyttas till senare skede. Tecken som stöd tillhör de här utbildningar som vi återkommer kring när vi vet hur situstaionen framskrider. Tack för ditt intresse till utbildningen, vi återkommer efter 13.4.2020, och då kan du pånytt ta ställning till om du ännu vill och har möjligheter att delta i utbildningen.


Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

På grund av coronavirusepidemin och regenringens beslut att avbryta närstudierna för tiden 18.3-13.4.2020 kommer utbildningen att senareläggas och närmare tidpunkt för närstudierna meddelas efter den 13.4.2020. Ansökan till utbildningen är öppen och du kan ansöka.

Fyll i den elektronsika ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Efter att anmälningstiden gått ut skickas mera information till de anmälda.