Course:
Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning(delexamen)

Vill du lära dig använda tecken som stöd och avlägga examensdelen "Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion", 20 kp ur Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning? Då är den här utbildningen för dig!

I utbildningen ingår en förhanduppgift. För att avlägga yrkesprov förutsätts deltagande i alla närstudiedagar och godkända uppgifter.

Närstudierna förverkligas i Axxells utrymmen i Karis följande datum:

Onsdag 28.10.2020 (kvällstid)

Lördag 14.11 och söndag 15.11.2020

Teori/bakgrund gällande kommunikation och tecken som stöd), därtill hemuppgift efter närstudierna

Genomgång av hemuppgifter, reflektioner och teori och praktik

Yrkesprov och bedömning

Delexamen är kostnadsfri för den studerande.


Detailed information

Course name

Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning(delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

28 Oct 2020

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Delexamen är gratis för den studerande.

Miscellaneous

Axxell övergår till distansundervisning pga regeringens beslut, och alla de utbildningar där det är ändamålsenligt att ha närstudiedagar flyttas till senare skede. Tecken som stöd tillhör de här utbildningar som vi återkommer kring när vi vet hur situstaionen framskrider. Tack för ditt intresse till utbildningen, vi återkommer efter 13.4.2020, och då kan du pånytt ta ställning till om du ännu vill och har möjligheter att delta i utbildningen.

Course name

Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning(delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

28 Oct 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

Delexamen är gratis för den studerande.

Miscellaneous

Axxell övergår till distansundervisning pga regeringens beslut, och alla de utbildningar där det är ändamålsenligt att ha närstudiedagar flyttas till senare skede. Tecken som stöd tillhör de här utbildningar som vi återkommer kring när vi vet hur situstaionen framskrider. Tack för ditt intresse till utbildningen, vi återkommer efter 13.4.2020, och då kan du pånytt ta ställning till om du ännu vill och har möjligheter att delta i utbildningen.

Course name

Användning av kommunikationsmetoder i främjandet av interaktion - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning(delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

28 Oct 2020

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

Delexamen är gratis för den studerande.

Miscellaneous

Axxell övergår till distansundervisning pga regeringens beslut, och alla de utbildningar där det är ändamålsenligt att ha närstudiedagar flyttas till senare skede. Tecken som stöd tillhör de här utbildningar som vi återkommer kring när vi vet hur situstaionen framskrider. Tack för ditt intresse till utbildningen, vi återkommer efter 13.4.2020, och då kan du pånytt ta ställning till om du ännu vill och har möjligheter att delta i utbildningen.


Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Du kan fortfarande söka till utbildningen, men i det här skedet blir det fråga om en reservplats och du är i kö. Eventuellt ordnas en ny kurs våren 2021.

Fyll i den elektronsika ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Efter att anmälningstiden gått ut skickas mera information till de anmälda.