Länkar och tips

Här en liten samling länkar och tips som kan vara bra att se på gällande examen.

Examensgrunderna

På svenska (denna officiella svenska översättning innehåller någon enstaka konstig formulering)
På finska  (delvis tydligare formulerad än ovanstående)

Studie- och examensplan

Kontrollera din färdighetsnivå i förhållande till examenskraven

Sajten är utbildningsstyrelsens portal där du kan välja examen och examensmoduler för att sedan fylla i din nuvarande nivå i de saker som kontrolleras i examen. Kryssa för delarna Naturfotografering, Naturfotografering inom ett specialområde samt Basfärdigheter för yrkesfotograf och välj Framåt.  Till Jagkan.fi