SBA Interior behövde arbetskraft – Axxell svarade med läroavtal

Kunnig arbetskraft är hårdvaluta på arbetsmarknaden, inte minst inom metallbranschen. Axxell svarar på efterfrågan med sina utbildningar och erbjuder både arbetsgivare och studerande flexibla lösningar.   

Börje Öhman och Jesse Blomberg i SBA Interiors fabrik.

Att få tag på kunnig arbetskraft och råmaterial hör till våra största utmaningar i dag, säger Christian Julin som är CEO på SBA interior i Raseborg.  

Det förstnämnda, kunnig arbetskraft, är något Axxell kan hjälpa arbetsgivare med. Vid intervjutillfället har SBA fyra Axxellare på läroavtal i fabriken.  

Jag hoppas de stannar hos oss när de är klara med studierna. Vi får sköta så gott vi kan så att de trivs, det gäller förstås för all personal, säger Julin.  

Tog kontakt med Axxell för mer arbetskraft

Läroavtal betyder att den studerande jobbar och får lön av arbetsplatsen och kommer in till Axxell för teoritimmar några veckor per termin. Att läroavtalsstuderande har teoritimmar utgör inte ett problem, trots att de inte är på jobb just de dagarna.  

Det funkar bra för oss i och med att vi vet cirka tre fyra månader på förhand vilka veckor som de kommer att vara borta, säger Börje Öhman som är kvalitetsansvarig och de studerandes handledare vid fabriken. 

Det var han som tog kontakt med Axxell när beställningarna ökade på SBA Interior i samband med att coronan lättade.

Vi hade stor brist på yrkeskunnig personal. Jag frågade Seppo på Axxell om han hade några lämpliga vuxenstuderande.

Lär sig bäst ute i arbetslivet

Det hade han. Jesse Blomberg är en av de fyra som nu har läroavtal med SBA.Jesse Blomberg jobbar på läroavtal hos SBA Interior

Det är riktigt perfekt för mig att få arbeta och samtidigt lära mig yrket. Man lär sig bäst av att vara här och inte bara sitta på skolbänken.

En av orsakerna till att Blomberg började studera metall på Axxell var att han hade hört att det finns jobb inom branschen.

Sen när jag började på märkte jag att det är ganska roligt också. Man får göra allt möjligt, det är ombytligt och man får jobba med händerna.

Vad är de tre bästa sakerna med ett läroavtal, Jesse Blomberg?

  1. Man lär sig mycket bättre att göra arbetet i praktiken än att läsa i böcker och att sitta i skolan. Det är ändå helt annan miljö på arbetsplatsen.
  2. Du får lön när du har ett läroavtal, så det är alltid ett plus.
  3. Man tar sig in i arbetslivet.

Är du intresserad av att studera på läroavtal? 

Läs mera om läroavtal

Läs mera om metallutbildningen