Course:
Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, hösten 2016 (Karis)


Detailed information

Course name

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, hösten 2016 (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Start Date

05 Oct 2016

End Date

31 Dec 2017

Last day to apply

31 May 2016

Contact

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 150€/termin. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Course name

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, hösten 2016 (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

05 Oct 2016

End Date

31 Dec 2017

Last day to apply

31 May 2016

Contactperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 150€/termin. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Course name

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, hösten 2016 (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Scope

Start Date

05 Oct 2016

End Date

31 Dec 2017

Last day to apply

31 May 2016

Contactperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Charge

Utbildningen kostar 150€/termin. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.Contact

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi


Application process