Utbildning:
Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Utbildning

Kom med och uppdatera ditt kunnande, få papper på det du kan och var med och utveckla arbetslivet. 

Med denna examen kan du utveckla ditt arbetslag och ledarskap i skolan eller inom morgon- och eftermiddagsverksamheten. Utbildningen förverkligas som projektundervisning med ca 5 närstudiedagar per termin. Utbildningens längd är 1,5 år.

Ifall du redan har kunskaper som motsvarar examensgrunderna kan du avlägga examen utan förberedande utbildning. Möjlighet till läroavtalsutbildning.

Innehåll

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon –och eftermiddagsverksamhet består av två obligatoriska examensdelar :

  1. Att stödja och främja välbefinnande och delaktighet
  2. Att koordinera och utveckla handledning vid skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet

Valfria examensdelar , av vilka en väljs :

  • Aktivitet och kreativitet vid handledning av barn och unga
  • Att leda fritidsverksamhet för barn och unga
  • Att arbeta i en mångkulturell verksamhetsmiljö

I specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon-och eftermiddagsverksamhet visar examinanden sitt kunnande i krävande handledningsuppgifter inom det pedagogiska och det sociala området. I uppgifterna ingår stödjande och främjande av välbefinnandet och delaktighet hos barn, unga och vuxna samt koordinering och utveckling av handledningen vid skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Med hjälp av den valfria examensdelen får den som avlagt examen specialkompetens i handledning av barn och unga i fråga om aktivitet och kreativitet, i ledning av barns och ungas fritidsverksamhet eller i arbete i en mångkulturell verksamhetsmiljö .

Målgrupp

Utbildningen är riktad till dej som har social-och hälsovårdens grundutbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Utbildningen är för dig om du är intresserade av att utveckla ditt arbetslag och ledarskap i skolan eller inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

05 okt 2016

Slutdatum

31 dec 2017

Sista ansökan

31 maj 2016

Kontaktperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen kostar 150€/termin. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

05 okt 2016

Slutdatum

31 dec 2017

Sista ansökan

31 maj 2016

Kontaktperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 150€/termin. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

05 okt 2016

Slutdatum

31 dec 2017

Sista ansökan

31 maj 2016

Kontaktperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen kostar 150€/termin. Därtill tillkommer kostnad för att delta i examenstillfällen 58€.Kontaktperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi


Ansökningsförfarande